print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Stichting Villa Pinedo

De negatieve impact van scheiden in de samenleving voor kinderen verkleinen en daarmee de kansen van jongeren in onze maatschappij vergroten
Info Sinds 1 september 2018

Dit willen we oplossen

Uit onderzoek blijkt dat, hoewel het grootste taboe van scheiden af lijkt, de gevolgen voor kinderen met gescheiden ouders even groot zijn gebleven. Hun dagelijkse leven verandert meestal ingrijpend. Veel kinderen voelen zich in deze periode afgewezen en in de steek gelaten.

Dit is waar we trots op zijn

Op dit moment zijn er bij Villa Pinedo 450 ervaringsdeskundige vrijwillige jongeren actief, die hun eigen (negatieve) ervaringen omzetten in kracht. Ook zijn er in heel NL (sinds sept 2016) ruim 5200 kinderen gekoppeld aan een Online-Buddy! Kinderen weten ons dagelijks te vinden.

Dit willen we bereiken
De autonomie van kinderen met gescheiden ouders versterken door hen zelf aan het woord te laten, zij zijn de ervaringsdeskundigen en kunnen anderen steunen. Daarnaast ouders bewust maken van wat er in kinderen omgaat zodat zij keuzes leren maken vanuit liefde i.p.v. strijd.
Dit gaven we uit in 2020 € 687.338
  • Maatschappelijk doel 75%
  • Werving 17%
  • Beheer en administratie 7%
Zo bereiken we ons doel
1. Online (ervaringsdeskundige) Buddy (18-26 jaar) die via een app met een kind met gescheiden ouders ervaringen deelt en tips en advies geeft.
2. Forum waar kinderen vragen kunnen stellen mbt de scheiding die worden beantwoord door een team van ervaringsdeskundige jongeren.
3. Online training voor gescheiden ouders waarin zij leren hoe zij pijn als gevolg van de scheiding voor hun kind kunnen beperken.
4. 'Open brieven', gericht aan ouders, kinderen, stiefouders, docenten, kinderen en het netwerk, waarin kinderen vertellen wat er in hen omgaat
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 518.168
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Wij krijgen donaties van fondsen, bijdragen van gemeenten en een klein deel van onze inkomsten komt voort uit het verkopen van diensten en producten aan professionals en ouders.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 722.905
  • Organisaties zonder winststreven 85%
  • Subsidies 12%
  • Bedrijven 2%
  • Particulieren 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 171.639
  • Continuïteitsreserve 100%
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers Info 415
Sector Welzijn
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl