print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Villa Pinedo

Onze missie is dat kinderen van gescheiden ouders even gelukkig zijn als alle andere kinderen.
Info Sinds 1 september 2018

Dit willen we oplossen

In NL krijgen 70.000 kinderen per jaar te horen dat hun ouders uit elkaar gaan. Onze missie is dat kinderen van gescheiden ouders even gelukkig zijn als alle andere kinderen.

Dit is waar we trots op zijn

Op dit moment zijn er bij Villa Pinedo 220 ervaringsdeskundige, vrijwillige jongeren actief, die iets goeds doen met hun eigen (negatieve) ervaringen. Ook zijn er in heel NL (sinds sept 2016) ruim 1500 kinderen gekoppeld aan een Buddy! Kinderen weten ons dagelijks te vinden.

Dit willen we bereiken
Ouders bewust maken van wat er in kinderen omgaat zodat zij keuzes leren maken vanuit liefde i.p.v. strijd. Kinderen een steunfiguur aanbieden in de vorm van een Online-Buddy of het forum. Hierdoor kunnen de levens van kinderen van gescheiden ouders positief beïnvloed worden.
Dit gaven we uit in 2017 € 461.904
  • Maatschappelijk doel 70%
  • Kosten administratie en beheer 30%
Zo bereiken we ons doel
  1. Online forum waar kinderen en volwassenen adviezen en tips krijgen van ervaringsdeskundige jongeren
  2. Online (ervaringsdeskundige) Buddy (18-26 jaar) die met een kind van gescheiden ouders ervaringen deelt en tips en advies geeft
  3. Online training voor gescheiden ouders waarin zij leren hoe zij pijn als gevolg van de scheiding voor hun kind kunnen voorkomen
  4. 'Open brieven', gericht aan ouders, kinderen, stiefouders, docenten, kinderen, netwerk, waarin kinderen vertellen wat er in hen omgaat
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 325.633
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 470.337
  • Particulieren 92%
  • Overig 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 4.935
  • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 200
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl