print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Villa Pinedo

Onze missie is dat kinderen van gescheiden ouders even gelukkig zijn als alle andere kinderen.
Info Sinds 1 september 2018

Dit willen we oplossen

Uit onderzoek blijkt dat, hoewel het grootste taboe van scheiden af lijkt, de gevolgen voor kinderen van gescheiden ouders even groot zijn gebleven. Hun dagelijkse leven verandert meestal ingrijpend. Veel kinderen voelen zich in deze periode afgewezen en in de steek gelaten.

Dit is waar we trots op zijn

Op dit moment zijn er bij Villa Pinedo 260 ervaringsdeskundige, vrijwillige jongeren actief, die hun eigen (negatieve) ervaringen omzetten in kracht. Ook zijn er in heel NL (sinds sept 2016) ruim 2100 kinderen gekoppeld aan een Buddy! Kinderen weten ons dagelijks te vinden.

Dit willen we bereiken
De autonomie van kinderen van gescheiden ouders versterken door hen zelf aan het woord te laten, zij zijn de ervaringsdeskundigen en kunnen anderen steunen. Daarnaast ouders bewust maken van wat er in kinderen omgaat zodat zij keuzes leren maken vanuit liefde i.p.v. strijd.
Dit gaven we uit in 2018 € 547.022
 • Maatschappelijk doel 70%
 • Wervingskosten 23%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Online (ervaringsdeskundige) Buddy (18-26 jaar) die via een app met een kind van gescheiden ouders ervaringen deelt en tips en advies geeft.
 2. Forum waar kinderen en ouders vragen kunnen stellen mbt de scheiding die worden beantwoord door een team van ervaringsdeskundige jongeren.
 3. Online training voor gescheiden ouders waarin zij leren hoe zij pijn als gevolg van de scheiding voor hun kind kunnen voorkomen.
 4. 'Open brieven', gericht aan ouders, kinderen, stiefouders, docenten, kinderen en het netwerk, waarin kinderen vertellen wat er in hen omgaat
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 384.262
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 639.834
 • Particulieren 8%
 • Bedrijven 16%
 • Loterijen 21%
 • Organisaties zonder winststreven 56%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 97.224
 • Continuïteitsreserve 2% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 98% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl