Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Villa Pinedo

Dat kinderen met gescheiden ouders gewoon kind kunnen zijn en zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Dat er ├ęcht wordt geluisterd.

Dit willen we oplossen

Uit onderzoek blijkt dat, hoewel het grootste taboe van scheiden af lijkt, de gevolgen voor kinderen met gescheiden ouders even groot zijn gebleven. Hun dagelijkse leven verandert meestal ingrijpend. Veel kinderen voelen zich in deze periode afgewezen en in de steek gelaten.

Dit is waar we trots op zijn

Op dit moment zijn er bij Villa Pinedo 400 vrijwilligers (ervaringsdeskundige jongeren), die hun eigen (negatieve) ervaringen omzetten in kracht. Ook zijn er in heel NL (sinds sept 2016) bijna 6300 kinderen gekoppeld aan een Online-Buddy! Kinderen weten ons dagelijks te vinden.

Medewerkers
11 fte
Vrijwilligers
400
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2018

Dit willen we bereiken

De autonomie van kinderen met gescheiden ouders versterken door hen zelf aan het woord te laten, zij zijn de ervaringsdeskundigen en kunnen anderen steunen. Daarnaast ouders bewust maken van wat er in kinderen omgaat zodat zij keuzes leren maken vanuit liefde i.p.v. strijd.

Dit gaven we uit in 2021

€ 820.357

Maatschappelijk doel
70%
Werving
24%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Online (ervaringsdeskundige) Buddy (18-26 jaar) die via onze app met een kind met gescheiden ouders ervaringen deelt en tips en advies geeft
2. Forum waar kinderen vragen kunnen stellen mbt de scheiding die worden beantwoord door een team van ervaringsdeskundige jongeren.
3. Online training voor gescheiden ouders waarin zij leren hoe zij pijn als gevolg van de scheiding voor hun kind kunnen beperken.
4. 'Open brieven', gericht aan ouders, kinderen, jongeren, stiefouders, docenten en het netwerk, waarin kinderen vertellen wat er in hen omgaat

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 576.604

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij krijgen donaties van fondsen, bijdragen uit samenwerkingen met gemeenten en een klein deel van onze inkomsten komt voort uit het verkopen van diensten en producten aan beroepskrachten en ouders.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 921.271

Organisaties zonder winststreven
56%
Subsidies
29%
Loterijen
11%
Verkopen en overig
2%
Particulieren
2%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 269.818

Continuïteitsreserve
100%