Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


VluchtelingenWerk Nederland

Inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen

Dit willen we oplossen

Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 We begeleiden 67.000 asielzoekers bij hun asielprocedure. (2020: 50.000) We begeleiden 58.500 vluchtelingen in de gemeenten. (2020: 62.000) Zijn we actief in 80% van alle gemeenten. (2020: 77%) Startten we bijna 3.800 aanvragen voor gezinshereniging

Medewerkers
690 fte
Vrijwilligers
11.000
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2006

Dit willen we bereiken

VluchtelingenWerk streeft naar een verwelkomende samenleving waarin burgers, overheid, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 71.506.000

Maatschappelijk doel
88%
Beheer en administratie
11%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Behartigen van de belangen van vluchtelingen. Wij betrekken oa vluchtelingen, vrijwilligers, donateurs, politici, subsididiënten & advocaten
2. Het beïnvloeden van het beleid en regelgeving van de overheid om de positie van vluchtelingen te verbeteren.
3. Het uitvoeren van begeleidingstaken
4. Het ontwikkelen en voeren van vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers verwezenlijken onze missie vanaf asielprocedure t/m zelfredzaam worden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 62.642.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Overig
12%

Zo komen wij aan ons geld

Gemeentelijke subsidies maken voor bijna 50% uit van de begroting. Daarnaast maken diverse overheden & fondsen ons werk mogelijk via subsidies en projectfinancieringen. We ontvangen giften van particuliere donateurs, en de Nationale Postcode Loterij ondersteunt ons jaarlijks.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 79.609.000

Subsidies
62%
Loterijen
13%
Particulieren
12%
Verkopen en overig
11%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 31.846.000

Continuïteitsreserve
47%
Bestemmingsreserves
46%
Bestemmingsfondsen
7%