print PDF
CBF Erkenningspaspoort

VluchtelingenWerk Nederland

Inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen
Info Sinds 1 januari 2006

Dit willen we oplossen

Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie.

Dit is waar we trots op zijn

In 2018: 55.000 asielzoekers begeleid bij hun procedure 71.500 vluchtelingen begeleid in gemeenten Zetten 14.500 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen 1.500 aanvragen voor gezinshereniging gestart Bezoeken 19.000 mensen de Open AZC dag ondersteunen 65.000 donateurs ons werk

Dit willen we bereiken
VluchtelingenWerk streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen.
Dit gaven we uit in 2018 € 93.372.000
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 9%
Zo bereiken we ons doel
 1. Behartigen van de belangen van vluchtelingen
 2. Het beïnvloeden van het beleid
 3. Het uitvoeren van begeleidingstaken
 4. Het ontwikkelen en voeren van vrijwilligersbeleid
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 83.699.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 91%
 • Overig 9%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 88.998.000
 • Particulieren 6%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 11%
 • Subsidies 59%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 22%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 23.399.000
 • Continuïteitsreserve 51% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 42% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 7% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 859 fte
Vrijwilligers 14.500
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl