Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


VluchtelingenWerk Nederland

Inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen

Dit willen we oplossen

Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020... • Begeleiden we 50.000 asielzoekers bij hun asielprocedure; • Zetten 12.500 vrijwilligers zich in • Zijn we actief in 80% van alle gemeenten, we begeleiden daar 62.000 vluchtelingen bij hun integratie; * Starten we bijna 2.800 aanvragen voor gezinshereniging

Medewerkers
0
Vrijwilligers
12.500
Sector Welzijn
Doelgroepen
Welzijn
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2006

Dit willen we bereiken

VluchtelingenWerk streeft naar een verwelkomende samenleving waarin burgers, overheid, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 70.474.000

Maatschappelijk doel
89%
Beheer en administratie
9%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Behartigen van de belangen van vluchtelingen. Wij betrekken oa vluchtelingen, vrijwilligers, donateurs, politici, subsididiënten & advocaten
2. Het beïnvloeden van het beleid en regelgeving van de overheid om de positie van vluchtelingen te verbeteren.
3. Het uitvoeren van begeleidingstaken
4. Het ontwikkelen en voeren van vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers verwezenlijken onze missie vanaf asielprocedure t/m zelfredzaam worden.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 62.966.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
87%
Overig
13%

Zo komen wij aan ons geld

Wij zijn grotendeels afhankelijk van giften van particuliere donateurs. Dankzij hen kunnen wij onafhankelijk opereren als belangenbehartiger. Div. overheden & fondsen maken ons werk mogelijk via subsidies en projectfinanciering. De Nat Postcode Loterij ondersteunt ons jaarlijks.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 73.169.000

Subsidies
62%
Loterijen
14%
Verkopen en overig
12%
Particulieren
10%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 23.505.000

Continuïteitsreserve
57%
Bestemmingsreserves
36%
Bestemmingsfondsen
8%