print PDF
CBF Erkenningspaspoort

VluchtelingenWerk Nederland

Inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen
Info Sinds 1 januari 2006

Dit willen we oplossen

Het zich op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inzetten voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, door begeleiding en belangenbehartiging bij hun toelating, opvang en maatschappelijke participatie en integratie.

Dit is waar we trots op zijn

Begeleidt 65.000 asielzoekers bij hun procedure 71.500 vluchtelingen begeleid in gemeenten Rekenen op de inzet van13.000 vrijwilligers Worden 3.350 aanvragen voor gezinshereniging gestart Bezoeken 27.000 mensen de Open AZC dag Zijn er 64.000 donateurs die het werk steunen

Dit willen we bereiken
VluchtelingenWerk streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid, bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen.
Dit gaven we uit in 2017 € 102.082.000
 • Maatschappelijk doel 92%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Behartigen van de belangen van vluchtelingen
 2. Het beinvloeden van het beleid
 3. Het uitvoeren van begeleidingstaken
 4. Het ontwikkelen en voeren van vrijwilligersbeleid
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 93.868.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
 • Overig 8%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 99.567.000
 • Particulieren 6%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 11%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Subsidies 59%
 • Overig 22%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 28.036.000
 • Continuïteitsreserve 50% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 42% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 8% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 13.000
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl