print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Voedselbanken Nederland

De VoedselBanken in Nederland helpen mensen die dat het hardst nodig hebben, elke week aan gratis voedsel dat anders verspild zou worden.
Info Sinds 1 april 2020

Dit willen we oplossen

In Nederland leven 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Aan de andere kant worden tonnen goed voedsel weggegooid. VoedselBanken Nederland brengen vraag en aanbod samen door overschotten te verdelen onder degenen die dat het hardst nodig hebben.

Dit is waar we trots op zijn

VoedselBanken Nederland heeft tot doel om de 170 leden allen VoedselBanken in een of meer gemeentes in Nederland en de 10 regionale distributiecentra te ondersteunen bij hun tweeledige taak, het bieden van directe voedselhulp en het voorkomen van verspilling van voedsel.

Dit willen we bereiken
Wij willen voedselverspilling tegengaan en mensen in nood helpen. Niemand in Nederland zou honger moeten hebben. Ook streven we ernaar dat onze klanten weer zo snel als mogelijk zelfredzaam zijn. Daartoe werken we samen met lokale hulporganisaties.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.704.942
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Maatschappelijk doel 96%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij verzamelen voedseloverschotten die anders weggegooid worden. Dat gebeurt zowel lokaal als bij onze 10 regionale distributiecentra.
 2. Elke week delen de 170 voedselbanken voedsel uit; gemiddeld 25 consumenteneenheden per gezin van 2 personen.
 3. We stimuleren onze klanten in hun begeleiding om zelfredzaam te worden.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.637.648
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.835.499
 • Subsidies 5%
 • Organisaties zonder winststreven 21%
 • Bedrijven 23%
 • Particulieren 23%
 • Loterijen 27%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 2.222.330
 • Overige reserves 1%
 • Herwaarderingsreserve 5%
 • Continu├»teitsreserve 15%
 • Bestemmingsreserves 79%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 125
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl