print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Voedselbanken Nederland

De VoedselBanken in Nederland helpen mensen die dat het hardst nodig hebben, elke week aan gratis voedsel dat anders verspild zou worden.
Info Sinds 1 april 2020

Dit willen we oplossen

In Nederland leven 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Aan de andere kant worden tonnen goed voedsel weggegooid. Voedselbankennederland brengen vraag en aanbod samen door overschotten te verdelen onder degenen die dat het hardst nodig hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Voedselbanken Nederland heeft tot doel om de 171 leden allen Voedselbanken in een of meer gemeentes in Nederland en de 10 regionale distributiecentra te ondersteunen bij hun tweeledige taak, het bieden van directe voedselhulp en het voorkomen van verspilling van voedsel.

Dit willen we bereiken
Wij willen voedselverspilling tegengaan en mensen in nood helpen. Niemand in Nederland zou honger moeten hebben. Ook streven we ernaar dat onze klanten weer zo snel als mogelijk zelfredzaam zijn. Daartoe werken we samen met lokale hulporganisaties.
Dit gaven we uit in 2020 € 3.206.555
 • Maatschappelijk doel 97%
 • Beheer en administratie 3%
 • Werving 0%
Zo bereiken we ons doel
1. Wij verzamelen voedseloverschotten die anders weggegooid worden. Dat gebeurt zowel lokaal als bij onze 10 regionale distributiecentra.
2. Elke week delen de 171 voedselbanken voedsel uit; gemiddeld 25 consumenteneenheden per gezin van 2 personen.
3. We stimuleren onze klanten in hun begeleiding om zelfredzaam te worden.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 3.114.064
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
De voedselbanken worden volledig gefinancierd door derden: fondsen, donaties van bedrijven en particulieren, opbrengsten van acties, subsidies etc.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 10.732.731
 • Organisaties zonder winststreven 36%
 • Bedrijven 32%
 • Particulieren 23%
 • Loterijen 9%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 10.260.300
 • Bestemmingsfondsen 65%
 • Bestemmingsreserves 32%
 • Continuïteitsreserve 3%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 152
Sector Welzijn
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl