Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Voedselbanken Nederland

De VoedselBanken in Nederland helpen mensen die dat het hardst nodig hebben, elke week aan gratis voedsel dat anders verspild zou worden.

Dit willen we oplossen

In Nederland leven 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Aan de andere kant worden tonnen goed voedsel weggegooid. Voedselbankennederland brengen vraag en aanbod samen door overschotten te verdelen onder degenen die dat het hardst nodig hebben.

Dit is waar we trots op zijn

Voedselbanken Nederland heeft tot doel om de 171 leden allen Voedselbanken in een of meer gemeentes in Nederland en de 10 regionale distributiecentra te ondersteunen bij hun tweeledige taak, het bieden van directe voedselhulp en het voorkomen van verspilling van voedsel.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
180
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2020

Dit willen we bereiken

Wij willen voedselverspilling tegengaan en mensen in nood helpen. Niemand in Nederland zou honger moeten hebben. Ook streven we ernaar dat onze klanten weer zo snel als mogelijk zelfredzaam zijn. Daartoe werken we samen met lokale hulporganisaties.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.204.597

Maatschappelijk doel
95%
Beheer en administratie
4%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij verzamelen voedseloverschotten die anders weggegooid worden. Dat gebeurt zowel lokaal als bij onze 10 regionale distributiecentra.
2. Elke week delen de 171 voedselbanken voedsel uit; gemiddeld 25 consumenteneenheden per gezin van 2 personen.
3. We stimuleren onze klanten in hun begeleiding om zelfredzaam te worden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.055.111

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

De voedselbanken worden volledig gefinancierd door derden: fondsen, donaties van bedrijven en particulieren, opbrengsten van acties, subsidies etc.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.344.844

Bedrijven
48%
Particulieren
35%
Loterijen
15%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 10.336.502

Bestemmingsreserves
92%
Bestemmingsfondsen
5%
Continuïteitsreserve
3%