Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


VPSG

Een luisterend oor voor slachtoffers van seksueel misbruik

Dit willen we oplossen

VPSG vraagt aandacht voor het probleem van seksueel misbruik en biedt slachtoffers een luisterend oor en hulp en ondersteuning. 22% van de vrouwen en 6% van de mannen in Nederland zegt ervaring te hebben met seksueel geweld.

Dit is waar we trots op zijn

Wij bieden een ondersteunende, veilige plek waar slachtoffers van seksueel geweld (v/m) een luisterend oor vinden en hulp bij de verwerking van hun ervaringen. Gemiddeld voeren we 8 gesprekken per dag. We bestaan al vanaf 1985.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
8
Sector Welzijn
Doelgroepen
Slachtoffers van seksueel misbruik
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2016

Dit willen we bereiken

Inhoudelijke bijdragen leveren aan gesprekken en informatie over het probleem. Kennis en inzicht verbeteren voor wat slachtoffers nodig hebben Aandacht voor de relatie seksueel geweldtrauma en geloofstrauma

Dit gaven we uit in 2021

€ 90.227

Maatschappelijk doel
57%
Beheer en administratie
41%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Levensbeschouwelijke counseling voor slachtoffers (en hun naaste omgeving) via individuele gesprekken (ook mail of tel.) en in groepen
2. Organiseren van activiteiten voor lotgenotencontact; bijv. verdiepingsdagen en werken met themagerichte werkschriften
3. Organiseren van studie/themadagen rond problematiek
4. Schrijven over problematiek

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 51.365

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We werven en krijgen geld van donateurs, fondsen, kerken en instellingen. Ook de cliƫnten dragen naar draagkracht bij.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 97.368

Organisaties zonder winststreven
88%
Particulieren
11%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 41.215

Bestemmingsreserves
69%
Overige reserves
31%