print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Vrienden van De Hoop

Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven
Info Sinds 1 juli 2002

Dit willen we oplossen

Vrienden van De Hoop stelt zich ten doel om bij te dragen aan de continuïteit van activiteiten van De Hoop ggz en gelieerde stichtingen die een aanvulling vormen op de ‘reguliere’ ggz-zorg. Ook is het doel om de ‘keten’ van preventie tot en met nazorg in stand te houden.

Dit is waar we trots op zijn

Vrienden van De Hoop heeft al jarenlang een zodanige bijdrage geleverd, dat de continuïteit van de aanvullende zorg tijdens de reguliere ggz-zorg kon worden gecontinueerd (zoals pastorale zorg). Hetzelfde gold voor het in stand houden van de genoemde ‘keten’.

Dit willen we bereiken
Bijdragen aan de continuïteit van niet of maar deels door overheid en verzekeraars gefinancierde zorg.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.936.186
  • Maatschappelijk doel 71%
  • Werving 19%
  • Beheer en administratie 10%
Zo bereiken we ons doel
1. Financieren van activiteiten die een aanvulling vormen op 'reguliere' ggz-zorg en de zorgketen in stand houden
2. Beschikbaar stellen van gebouwen voor het werk van De Hoop en gelieerde stichtingen
3. Beschikbaar stellen van expertise aan De Hoop en gelieerde stichtingen
4. Communiceren van Verhalen van Hoop als onderdeel van onze voorlichtingsactiviteiten
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.089.975
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 80%
  • Voorlichting en bewustwording 20%
Zo komen wij aan ons geld
Donaties van onder meer particulieren, kerken, bedrijven, vermogensfondsen en subsidies.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 2.658.242
  • Particulieren 54%
  • Bedrijven 20%
  • Organisaties zonder winststreven 16%
  • Subsidies 5%
  • Verkopen en overig 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.656.308
  • Bestemmingsreserves 86%
  • Continuïteitsreserve 13%
  • Bestemmingsfondsen 0%
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers Info 10
Sector Welzijn
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl