Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vrienden van De Hoop

Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven

Dit willen we oplossen

Vrienden van De Hoop stelt zich ten doel om bij te dragen aan de continuïteit van activiteiten van De Hoop ggz en gelieerde stichtingen die een aanvulling vormen op de ‘reguliere’ ggz-zorg. Ook is het doel om de ‘keten’ van preventie tot en met nazorg in stand te houden.

Dit is waar we trots op zijn

Vrienden van De Hoop heeft al jarenlang een zodanige bijdrage geleverd, dat de continuïteit van de aanvullende zorg tijdens de reguliere ggz-zorg kon worden gecontinueerd (zoals pastorale zorg). Hetzelfde gold voor het in stand houden van de genoemde ‘keten’.

Medewerkers
18 fte
Vrijwilligers
10
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2002

Dit willen we bereiken

Bijdragen aan de continuïteit van niet of maar deels door overheid en verzekeraars gefinancierde zorg.

Dit gaven we uit in 2020

€ 2.936.186

Maatschappelijk doel
71%
Werving
19%
Beheer en administratie
10%

Zo bereiken we ons doel

1. Financieren van activiteiten die een aanvulling vormen op 'reguliere' ggz-zorg en de zorgketen in stand houden
2. Beschikbaar stellen van gebouwen voor het werk van De Hoop en gelieerde stichtingen
3. Beschikbaar stellen van expertise aan De Hoop en gelieerde stichtingen
4. Communiceren van Verhalen van Hoop als onderdeel van onze voorlichtingsactiviteiten

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.089.975

(Directe) dienst- en hulpverlening
80%
Voorlichting en bewustwording
20%

Zo komen wij aan ons geld

Donaties van onder meer particulieren, kerken, bedrijven, vermogensfondsen en subsidies.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 2.658.242

Particulieren
54%
Bedrijven
20%
Organisaties zonder winststreven
16%
Subsidies
5%
Verkopen en overig
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.656.308

Bestemmingsreserves
86%
Continuïteitsreserve
13%
Bestemmingsfondsen
0%