Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Waddenvereniging

De Waddenvereniging is de landelijke organisatie die opkomt voor de rust, ruimte en ruige natuur van het waddengebied.

Dit willen we oplossen

Het Waddengebied staat onder druk. Delfstofwinning, toerisme, scheepvaart, militaire activiteiten en economische belangen. Allemaal wedijveren ze om een plekje in het waddengebied. Wij komen op voor de unieke natuur en zetten ons in voor herstel en bescherming van de Wadden.

Dit is waar we trots op zijn

We zetten het belang van een rijke onderwaternatuur op de kaart en komen met concrete oplossingen zoals de vismigratierivier. We verzetten ons met succes tegen het winnen van gas in de Waddenzee. We gaan met duizenden mensen op pad om te ontdekken hoe bijzonder de Waddenzee is.

Medewerkers
16 fte
Vrijwilligers
100
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 2005

Dit willen we bereiken

Robuust natuurbeheer, een compleet en rijk onderwaterleven en een Waddenzee waar niet langer gas en zout wordt gewonnen. Aandacht voor de negatieve invloed van klimaatverandering op de Waddenzee. Kennis van het waddengebied vergroten. Wadliefhebbers verenigen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.429.630

Maatschappelijk doel
81%
Werving
11%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. We laten de schoonheid en unieke waarden van de Wadden zien en lichten voor over hoe er goed mee om te gaan (particulieren en professionals)
2. We initiëren en faciliteren onderzoek naar bijvoorbeeld de onderwaternatuur en klimaatverandering. We realiseren nieuwe zoet-zout overgangen
3. Educatie: we hebben onderwijsprogramma’s, trainen ondernemers in het waddengebied en nemen duizenden mensen mee het wad op
4. Lobby en belangenbehartiging: we pleiten in Den Haag en bij grote bedrijven voor het stoppen van gaswinning in het waddengebied

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.967.469

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

Door middel van werving bij particulieren (lidmaatschappen, donaties, vergoedingen voor activiteiten, acties en nalatenschappen), de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en subsidies voor projecten van overheden of fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.265.769

Loterijen
57%
Particulieren
37%
Subsidies
5%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 7.560.961

Bestemmingsfondsen
46%
Bestemmingsreserves
34%
Continuïteitsreserve
20%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?