print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

War Child

War Child zet zich in voor het psychosociale welzijn en toekomstperspectief van kinderen en jongeren die opgroeien in oorlog.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

War Child richt zich op het psychosociale welzijn van kinderen in oorlog. In haar programma's ondersteunt War Child deze kinderen met psychosociale hulp, onderwijs en bescherming zodat zij zich op een gezonde manier in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 bereikten we 293.681 kinderen/volwassenen via onze normale programma’s en 5.912.360 via onze COVID-19 respons. Trots zijn we op innovatie in tijden van crisis: inspelend op acute gevolgen van COVID-19, extreem weer en ongekende gebeurtenissen als de Beirut explosies.

Dit willen we bereiken
Dat ieder kind in oorlog de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen, voor een betere toekomst voor hen en de volgende generatie.
Dit gaven we uit in 2020 € 45.893.144
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Werving 10%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Psychosociale hulp: Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan, vergroten wij het zelfvertrouwen en in elkaar.
 2. Bescherming: Wij creëren veilige plekken voor kinderen in oorlog. Hier gaan we met de kinderen aan de slag.
 3. Onderwijs: Dankzij scholing kunnen kinderen hun eigen toekomst vormgeven. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien in oorlog.
 4. Advocacy: War Child is (inter)nationaal actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding, waarbij wordt samengewerkt met de kinderen en NGOs.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 39.678.781
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
Zo komen wij aan ons geld
Het geld dat we inzetten om onze doelen te bereiken komt voornamelijk van individuele donateurs (Friends), bedrijven die ons ondersteunen, institutionele donoren (zoals overheden en de EU), loterijen en andere not for profit organisaties (vooral stichtingen). Dank jullie wel!
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 43.564.869
 • Subsidies 51%
 • Particulieren 22%
 • Organisaties zonder winststreven 15%
 • Loterijen 7%
 • Bedrijven 6%
 • Verkopen en overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 6.021.393
 • Continuïteitsreserve 83%
 • Overige reserves 12%
 • Bestemmingsfondsen 4%
 • Bestemmingsreserves 1%
Medewerkers Info 543 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 21 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl