print PDF
CBF Erkenningspaspoort

War Child

War Child zet zich in voor het psychosociale welzijn en toekomstperspectief van kinderen en jongeren die opgroeien in oorlog.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

War Child richt zich op het psychosociale welzijn van kinderen in oorlog. In haar programma's ondersteunt War Child deze kinderen met psychosociale hulp, onderwijs en bescherming zodat de zij zich op een gezonde manier in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

War Child gelooft in de veerkracht van kinderen en jongeren die opgroeien in oorlog. In 2018 bereikte War Child met haar programma's 216,903 kinderen en volwassenen. Daarnaast won War Child de UNESCO ICT Education Prize voor haar innovatieve onderwijsprogramma met tablets.

Dit willen we bereiken
Dat ieder kind in oorlog de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen, voor een betere toekomst voor hen en de volgende generatie.
Dit gaven we uit in 2018 € 39.346.142
 • Maatschappelijk doel 87%
 • Wervingskosten 9%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Psychosociale hulp: Met muziek, spel en beweging spreken wij de veerkracht van kinderen aan, vergroten wij het zelfvertrouwen en in elkaar.
 2. Bescherming: Wij creëren veilige plekken voor kinderen in oorlog. Hier gaan we met de kinderen aan de slag.
 3. Onderwijs: Dankzij scholing kunnen kinderen hun eigen toekomst vormgeven. Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien in oorlog.
 4. Advocacy: War Child is (inter)nationaal actief op het gebied van beleidsbeïnvloeding, waarbij wordt samengewerkt met de kinderen en NGOs.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 34.242.807
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 94%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 39.573.004
 • Particulieren 24%
 • Bedrijven 7%
 • Loterijen 9%
 • Subsidies 40%
 • Organisaties zonder winststreven 20%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 6.876.007
 • Continuïteitsreserve 73% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 6% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 15% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 6% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 447 fte
Vrijwilligers 301
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 14 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl