Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Wemos

Zorgen voor rechtvaardigheid van gezondheid wereldwijd, zodat dat iedereen toegang heeft tot goede zorg, ook als je weinig geld hebt.

Dit willen we oplossen

Niet iedereen heeft gelijke toegang tot gezondheidszorg; bijv. vanwege financiële barrières, gebrek aan zorgpersoneel, faciliteiten of (betaalbare) medicijnen. Wemos wil dat iedereen zo gezond mogelijk kan zijn en werkt aan verbetering van gezondheid(szorg) wereldwijd.

Dit is waar we trots op zijn

Succesvolle lobby voor eerlijke, wereldwijde toegang tot coronavaccins. Nieuw partnerschap voor verbetering van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van de meest kwetsbare mensen. Dialoog met de Wereldbank over risico’s van publiek-private investeringen.

Medewerkers
22 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2010

Dit willen we bereiken

Iedereen, overal ter wereld, heeft toegang tot geschoold zorgpersoneel en betaalbare geneesmiddelen. Bovendien hebben regeringen voldoende (duurzame en flexibele) financiering om te investeren in een kwalitatief en toegankelijk gezondheidssysteem.

Dit gaven we uit in 2021

€ 6.644.887

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
3%
Werving
1%

Zo bereiken we ons doel

1. We bouwen kennis op via beleidsanalyse en onderzoek, vaak met partners, om noodzakelijke beleidswijzigingen te identificeren en bevorderen
2. We vertalen deze (vaak complexe) informatie naar heldere kennisproducten die we delen met relevante actoren en via onze netwerken en online
3. We werken samen met Nederlandse, internationale en lokale maatschappelijke organisaties om gemeenschappelijke boodschappen te versterken
4. We doen aan actieve beleidsbeïnvloeding gericht op beleidsmakers in de Nederlandse regering, de Europese Unie en multilaterale instellingen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 6.408.659

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Voor onze programma’s ontvangen wij financiering van het ministerie van Buitenlandse Zaken, diverse stichtingen en vermogensfondsen en een kleine groep individuele donateurs. Voor een volledig overzicht van onze financiën, verwijzen wij graag naar onze jaarrekening.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 6.696.315

Subsidies
72%
Organisaties zonder winststreven
27%
Bedrijven
0%
Particulieren
0%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 812.033

Continuïteitsreserve
96%
Bestemmingsreserves
4%