Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


WensAmbulance Oost-Nederland

Ons doel is de laatste wensen van langdurig zieken en (pre)terminale patiënten mogelijk te maken door passend vervoer te bieden.

Dit willen we oplossen

Door immobiliteit ten gevolge van ziekte kunnen veel mensen hun veelal laatste wensen niet in vervulling zien gaan.

Dit is waar we trots op zijn

24 uur per dag, 365 dagen per jaar staan onze vrijwilligers klaar om wensen in vervulling te laten gaan, waardoor mensen voor wie dit onmogelijk leek alsnog afscheid kunnen nemen van geliefden, nog één keer die speciale plek kunnen bezoeken, en nog even echt samen kunnen zijn.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
100
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 augustus 2021

Dit willen we bereiken

Ons uiteindelijke doel is uiteraard om te zorgen dat zoveel mogelijk, zo niet alle mensen, ondanks hun ziekte en de daaruit volgende immobiliteit, toch hun (laatste) wens in vervulling kunnen zien gaan.

Dit gaven we uit in 2021

€ 131.764

Maatschappelijk doel
76%
Werving
15%
Beheer en administratie
9%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij zetten onze ambulances in om mensen comfortabel liggend te kunnen vervoeren, begeleid door ervaren en kundige vrijwilligers.
2. Onze commissies verzorgen activiteiten om geld in te zamelen en de Wensambulance grotere bekendheid te geven.
3. Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud van de ambulances, de intake van de wensen, trainingen van vrijwilligers en andere belangrijke taken
4. We zorgen voor een hoogwaardig en gekwalificeerd vrijwilligersbestand door herhaalde (bij)scholing op een breed gebied.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 100.588

Recreatie, sport en wensvervulling
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij zijn volledig afhankelijk van schenkingen en donaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 161.071

Bedrijven
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 454.585

Continuïteitsreserve
37%
Bestemmingsreserves
30%
Overige reserves
28%
Bestemmingsfondsen
4%