print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Wereldkinderen

Het bieden van een veilig thuis aan kwetsbare kinderen.
Info Sinds 1 januari 1999

Dit willen we oplossen

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle jeugd. Voor veel kinderen is het niet vanzelfsprekend om op te groeien in de beschermende omgeving van een gezin of familie. Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.

Dit is waar we trots op zijn

We steunen programma's waardoor kwetsbare kinderen de kans hebben om in een gezin in eigen land op te groeien. Ook zorgen we dat voor kinderen voor wie de beste oplossing interlandelijke adoptie is, dat ze een plekje krijgen in een liefdevol gezin in Nederland.

Dit willen we bereiken
Wereldkinderen werkt aan gezinsversterking en gezinsvervanging. We hanteren 4 interventies: 1. Voorkomen dat familes uiteenvallen; 2. Terugkeer naar eigen familie;3. vervangend thuis in eigen land,; 4 interlandelijke adoptie
Dit gaven we uit in 2018 € 1.256.000
 • Maatschappelijk doel 71%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 22%
Zo bereiken we ons doel
 1. Ondersteunen van kwetsbare gezinnen, zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen
 2. Faciliteren dat kinderen die niet thuis wonen weer terug kunnen naar hun biologische familie of gemeenschap
 3. Opzetten en versterken van pleegzorg of gezinshuizen
 4. Bemiddeling voor interlandelijke adoptie
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 890.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 986.000
 • Particulieren 31%
 • Bedrijven 1%
 • Overig 68%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.265.000
 • Continuïteitsreserve 61% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 6% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 33% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 10 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl