Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Wereldkinderen

Het bieden van een veilig thuis aan kwetsbare kinderen.

Dit willen we oplossen

Ieder kind heeft recht op een liefdevolle jeugd. Voor veel kinderen is het niet vanzelfsprekend om op te groeien in de beschermende omgeving van een gezin of familie. Wereldkinderen komt op voor de rechten en het welzijn van kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.

Dit is waar we trots op zijn

We steunen programma's waardoor kwetsbare kinderen de kans hebben om in een gezin in eigen land op te groeien. Ook zorgen we dat voor kinderen voor wie de beste oplossing interlandelijke adoptie is, dat ze een plekje krijgen in een liefdevol gezin in Nederland.

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

Wereldkinderen werkt aan gezinsversterking en gezinsvervanging. We hanteren 4 interventies: 1. Voorkomen dat familes uiteenvallen; 2. Terugkeer naar eigen familie;3. vervangend thuis in eigen land,; 4 interlandelijke adoptie

Dit gaven we uit in 2021

€ 985.788

Maatschappelijk doel
83%
Werving
10%
Beheer en administratie
8%

Zo bereiken we ons doel

1. Ondersteunen van kwetsbare gezinnen, zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen
2. Faciliteren dat kinderen die niet thuis wonen weer terug kunnen naar hun biologische familie of gemeenschap
3. Opzetten en versterken van pleegzorg of gezinshuizen
4. Bemiddeling voor interlandelijke adoptie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 814.885

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wereldkinderen hanteert de volgende fondsenwervingsmethoden: • online en reguliere donaties; • fondsenwervende campagnes; • contributies; • aanschrijven van fondsen; • nalatenschappen. Wereldkinderen ontvangt geen subsidies of andere financiering van de overheid.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 985.788

Verkopen en overig
64%
Particulieren
31%
Organisaties zonder winststreven
5%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.128.404

Bestemmingsreserves
66%
Bestemmingsfondsen
34%