print PDF
CBF Erkenningspaspoort

WereldOuders

WereldOuders gelooft in de kracht van familie. We Are Family.
Info Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we oplossen

Geen kind mag opgroeien in onveiligheid. Door te investeren in kinderen geloven wij dat we de armoedecirkel op lange termijn kunnen doorbreken. Kinderen zijn de toekomst en kunnen een cruciale rol spelen in het verbeteren van de leefomstandigheden van hun gemeenschap en hun land.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 1954 hebben meer dan 18.400 kinderen uit extreme moeilijke levensomstandigheden een stabiele thuissituatie gekregen.

Dit willen we bereiken
WereldOuders biedt kwetsbare kinderen in Latijns-Amerika een stabiele thuisbasis zodat ze kans hebben op een betere toekomst. Vanuit de veiligheid van een familie krijgen kinderen individuele aandacht en steun op het gebied van medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.
Dit gaven we uit in 2018 € 553.705
 • Kosten administratie en beheer 29%
 • Wervingskosten 71%
Zo bereiken we ons doel
 1. WereldOuders biedt een een veilig thuis
 2. WereldOuders biedt onderwijs
 3. WereldOuders biedt medische zorg
 4. WereldOuders bevordert zelfredzaamheid
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.248.241
 • Voorlichting en bewustwording 20%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 80%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.916.914
 • Organisaties zonder winststreven 26%
 • Bedrijven 31%
 • Particulieren 42%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 928.709
 • Bestemmingsreserves 7% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 45% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 48% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 25
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 9 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl