Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


WOMEN Inc.

Een inclusieve Nederlandse samenleving, waarin het voor je kansen niet uitmaakt of je een meisje of jongen bent, een vrouw of man.

Dit willen we oplossen

WOMEN Inc. wil de ongelijkwaardige positie van vrouwen in Nederland beëindigen, door de participatie en kansen van vrouwen te vergroten. Genderongelijkheid is het grootst op de thema’s Werk, Geld, Gezondheid en Beeldvorming, die pakken wij actief aan met ons agenderend netwerk.

Dit is waar we trots op zijn

Acties die vrouwen bewust maken én tot systeemverandering leiden: campagne 'Behandel me als een dame' resulteerde in meer onderzoek met miljoenen-investering Min VWS. Rekentools WerkZorgBerekenaar en WerkUrenBerekenaar ism Nibud geven inzicht in financiele positie van de vrouw.

Medewerkers
20 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2020

Dit willen we bereiken

Wij zorgen dat meisjes en vrouwen in 2030 kunnen rekenen op: een arbeidsmarkt met gelijk speelveld (zonder loonkloof); gezondheidszorg op maat, met oog voor m/v verschillen; representatieve media en onderwijs, vrij van stereotypen. En overall: een gendersensitieve overheid.

Dit gaven we uit in 2020

€ 3.116.053

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
6%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Agendering en public affairs/lobby activiteiten gericht op overheid, beleidsmakers en bedrijfsleven voor vergroten van de kansen van vrouwen
2. Het initiëren en coördineren van coalities / allianties met een diversiteit aan stakeholders op de thema’s geld, gezondheid en beeldvorming
3. Netwerkvorming met vrouwen in heel NL, met een vrijwillig ambassadeursnetwerk, middels informatie over thema’s en activeringsprogramma’s
4. Het vergroten van de bewustwording over m/v verschillen door middel van publiekscampagnes, mediaoptredens, expertsessies, congressen etc

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.876.251

Voorlichting en bewustwording
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen inkomsten vanuit donaties van particulieren en bedrijven, vanuit subsidies van Rijksoverheid en (vermogens)fondsen, vanuit bijdrage Nationale Postcode Loterij en vanuit opdrachten of partnerships met bedrijven en andere organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 3.020.492

Subsidies
53%
Organisaties zonder winststreven
17%
Loterijen
17%
Verkopen en overig
10%
Particulieren
2%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 741.154

Continuïteitsreserve
68%
Overige reserves
32%