Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Women on Wings

Het co-creëren van 1 miljoen banen voor vrouwen op het platteland van India.

Dit willen we oplossen

In India leven zo’n 400 miljoen mensen in armoede. Vooral op het platteland is weinig betaald werk en daardoor is er sprake van armoede, analfabetisme en ondervoeding. Als we duurzame werkgelegenheid creëren voor vrouwen helpen we de armoedespiraal in deze gebieden te doorbreken.

Dit is waar we trots op zijn

Al 14 jaar werkt Women on Wings in India. In co-creatie met onze 43 business partners hebben we tot april 2022 281.000 extra banen voor vrouwen op het Indiase platteland gerealiseerd. Dit betekent dat 843.00 kinderen betere educatie krijgen en behoed zijn voor ondervoeding.

Medewerkers
10 fte
Vrijwilligers
54
Doelgroepen
Vrouwen en meisjes
Actief in
India

Sinds 1 december 2021

Dit willen we bereiken

Wij willen 1 miljoen banen co-creëren voor vrouwen op het Indiase platteland. Onderzoek toont dat vrouwen hun inkomen besteden aan scholing, voeding en gezondheid van hun kinderen. Ook verbetert het haar eigen positie in het gezin: het brengt meer equality en is empowering.

Dit gaven we uit in 2021

€ 502.465

Maatschappelijk doel
85%
Beheer en administratie
10%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. We delen bedrijfskennis met onze business partners, sociaal ondernemers met groeipotentie, die voornamelijk vrouwen in dienst hebben.
2. Via 1 op 1 workshops met business partners en 2-daagse summits met meerdere partners, gefaciliteerd door onze experts die om niet werken.
3. Een aantal ondernemers wordt gecoacht door Women on Wings omdat er vaak geen sparringpartner voor de ondernemer in het bedrijf zelf is.
4. Via ons platform, een community waar sociale ondernemers gericht op banencreatie voor vrouwen kunnen leren, delen en verder kunnen groeien.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 425.912

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Women on Wings wordt gefinancierd uit donaties van met name familiefondsen en HNI's. De jaarlijkse begroting zal de komende jaren circa € 717,500 bedragen. Een deel van de funding is gesecureerd door meerjarige partnerships, het restant zal uit reserves en nieuwe partners komen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 509.080

Organisaties zonder winststreven
94%
Bedrijven
3%
Particulieren
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.059.603

Continuïteitsreserve
75%
Bestemmingsreserves
24%
Overige reserves
2%