Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Woord en Daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan nieuwe kansen en duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt.

Dit willen we oplossen

Woord en Daad werkt wereldwijd met partners om mensen in armoede kansen te bieden. Onze thema's: onderwijs, werk & opleiding, agrarische ontwikkeling, duurzaam water, huizenbouw, noodhulp & weerbaarheid. Bewustwording en beleidsbeïnvloeding maken deel uit van al onze programma's.

Dit is waar we trots op zijn

Een trouwe achterban en veel vrijwilligers in NL maken mogelijk dat wij ons werk doen! Dit werk verandert levens. Omdat we zoveel partners erbij betrekken, veranderen we een hele sector, bijv rond watervoorziening, of banen. Ook als ons project is afgelopen, gaat het proces door.

Medewerkers
70 fte
Vrijwilligers
7.529
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

We willen duurzame verandering creëren in het leven van mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zodat iedereen opnieuw hoop en kansen krijgt om een zelfstandig, menswaardig bestaan op te bouwen en armoede te ontstijgen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 31.765.349

Maatschappelijk doel
92%
Werving
5%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij verbinden mensen, organisaties, ondernemers, overheden in alle sectoren. Met een marktgerichte aanpak bewerken we duurzame verandering.
2. We werken met Driestar Educatief aan verbetering van het christelijk onderwijs. Meer dan 30.000 schoolkinderen worden gesponsord vanuit NL!
3. We werken aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor iedereen. Hierbij schakelen we ook overheden, waterschappen en bedrijven in.
4. We werken aan banen voor jongeren en passende opleidingen, i.o.m. bedrijven. Eén persoon aan het werk geeft 4 personen een beter leven.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 29.338.957

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Voorlichting en bewustwording
2%
Lobby en belangenbehartiging
1%

Zo komen wij aan ons geld

We ontvangen fondsen van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, vermogensfondsen en subsidieverstrekkers. Daarnaast zijn een 30 tal kringloopwinkels actief waarvan Woord en Daad de winst ontvangt.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 34.524.020

Particulieren
46%
Subsidies
22%
Organisaties zonder winststreven
18%
Bedrijven
10%
Verkopen en overig
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 11.148.580

Bestemmingsfondsen
62%
Continuïteitsreserve
27%
Bestemmingsreserves
11%