print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Woord en Daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan nieuwe kansen en duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Woord en Daad werkt wereldwijd met partners om mensen in armoede kansen te bieden. Onze thema's: onderwijs, werk & opleiding, agrarische ontwikkeling, duurzaam water, huizenbouw, noodhulp & weerbaarheid. Bewustwording en beleidsbeïnvloeding maken deel uit van al onze programma's.

Dit is waar we trots op zijn

Een trouwe achterban en veel vrijwilligers in NL maken mogelijk dat wij ons werk doen! Dit werk verandert levens. Omdat we zoveel partners erbij betrekken, veranderen we een hele sector, bijv rond watervoorziening, of banen. Ook als ons project is afgelopen, gaat het proces door.

Dit willen we bereiken
We willen duurzame verandering creëren in het leven van mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zodat iedereen opnieuw hoop en kansen krijgt om een zelfstandig, menswaardig bestaan op te bouwen en armoede te ontstijgen.
Dit gaven we uit in 2020 € 25.955.751
 • Maatschappelijk doel 89%
 • Werving 8%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Wij verbinden mensen, organisaties, ondernemers, overheden in alle sectoren. Met een marktgerichte aanpak bewerken we duurzame verandering.
2. We werken met Driestar Educatief aan verbetering van het christelijk onderwijs. Meer dan 30.000 schoolkinderen worden gesponsord vanuit NL!
3. We werken aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor iedereen. Hierbij schakelen we ook overheden, waterschappen en bedrijven in.
4. We werken aan banen voor jongeren en passende opleidingen, i.o.m. bedrijven. Eén persoon aan het werk geeft 4 personen een beter leven.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 23.108.684
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 95%
 • Voorlichting en bewustwording 3%
 • Lobby en belangenbehartiging 1%
Zo komen wij aan ons geld
We ontvangen fondsen van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, vermogensfondsen en subsidieverstrekkers. Daarnaast zijn een 30 tal kringloopwinkels actief waarvan Woord en Daad de winst ontvangt.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 26.130.465
 • Particulieren 49%
 • Organisaties zonder winststreven 18%
 • Subsidies 17%
 • Bedrijven 12%
 • Verkopen en overig 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 8.436.100
 • Bestemmingsfondsen 52%
 • Continuïteitsreserve 32%
 • Bestemmingsreserves 16%
Medewerkers Info 64 fte
Vrijwilligers Info 7.890
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 9 doelgroepen
Actief in 15 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl