print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Woord en Daad

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan nieuwe kansen en duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Woord en Daad werkt wereldwijd met partners om er te zijn voor de allerarmsten. Onze thema's: onderwijs, werk en opleiding, agrarische ontwikkeling, duurzaam water, huizenbouw, noodhulp en weerbaarheid, Bewustwording en beleidsbeïnvloeding maakt deel uit van al onze programma's.

Dit is waar we trots op zijn

Een trouwe achterban en veel vrijwilligers in NL maken mogelijk dat wij ons werk doen! Dit werk verandert levens. Omdat we zoveel partners erbij betrekken, veranderen we een hele sector, bijv rond watervoorziening, of banen. Ook als ons project is afgelopen, gaat het proces door!

Dit willen we bereiken
We willen nieuwe kansen creëren in het leven van mensen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zodat iedereen opnieuw hoop en kansen krijgt om een zelfstandig, menswaardig bestaan op te bouwen en armoede te ontstijgen.
Dit gaven we uit in 2017 € 2.879.435
 • Wervingskosten 68%
 • Kosten administratie en beheer 32%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij verbinden mensen, organisaties, ondernemers, overheden in alle sectoren. Met een marktgerichte aanpak bewerken we duurzame verandering.
 2. We werken met Driestar Educatief aan verbetering van het christelijk onderwijs. Meer dan 30.000 schoolkinderen worden gesponsord vanuit NL!
 3. We werken aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor iedereen. Hierbij schakelen we ook overheden, waterschappen en bedrijven in.
 4. We werken aan banen voor jongeren en passende opleidingen, i.o.m. bedrijven. Eén persoon aan het werk geeft 4 personen een beter leven.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € -186.491
 • Voorlichting en bewustwording - 21%
 • Lobby en belangenbehartiging - 79%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 26.723.107
 • Particulieren 52%
 • Bedrijven 19%
 • Organisaties zonder winststreven 25%
 • Subsidies - 0%
 • Overig 4%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 3.878.500
 • Bestemmingsreserves 20% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 80% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 61 fte
Vrijwilligers 7.142
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 19 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl