print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

World Animal Protection

We move the world to protect animals. Voor een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.
Info Sinds 1 juli 2017

Dit willen we oplossen

Wij vinden dat dierenleed vermijdbaar is en dat mensen ervoor verantwoordelijk zijn dat dieren een goed leven hebben. Dierenwelzijn is fundamenteel voor een betere wereld, voedselproductie, landbouwsystemen, milieu en volksgezondheid, en voor een duurzame economie en planeet.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we samen met anderen - supporters, overheden en bedrijfsleven - een groot verschil maken voor dieren wereldwijd.

Dit willen we bereiken
World Animal Protection wil dat dierenwelzijn er wereldwijd toe doet en zorgen dat wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.
Dit gaven we uit in 2020 € 5.818.006
 • Maatschappelijk doel 71%
 • Werving 26%
 • Beheer en administratie 4%
Zo bereiken we ons doel
1. Lobby en advocacy - we gaan met beleidsmakers om tafel om samen structurele verbeteringen voor dieren te realiseren.
2. Educatie en mobilisatie - door mensen te informeren en in actie te laten komen, streven we samen naar een betere wereld voor dieren.
3. Catalyseren en versnellen - we stellen anderen in staat, een bijdrage aan de verbetering van dierenwelzijn te leveren.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 4.108.805
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 50%
 • Voorlichting en bewustwording 40%
 • Lobby en belangenbehartiging 10%
Zo komen wij aan ons geld
We hebben een loyale achterban van structurele donateurs. Door geïntegreerde campagnes en publieksmobilisatie werven we nieuwe donateurs en incidentele giften. Daarnaast komen er middelen binnen via nalatenschappen en partnerschappen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 7.222.489
 • Particulieren 97%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Subsidies 1%
 • Loterijen 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 2.775.596
 • Continuïteitsreserve 48%
 • Bestemmingsreserves 36%
 • Overige reserves 16%
Medewerkers Info 27 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Dieren
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in 24 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl