print PDF
CBF Erkenningspaspoort

World Animal Protection

Wereldwijd dieren beschermen
Info Sinds 1 juli 2017

Dit willen we oplossen

Wij menen dat dierenleed vermijdbaar is en dat mensen ervoor verantwoordelijk zijn dat dieren een goed leven hebben. Dierenwelzijn is fundamenteel voor een betere wereld, voedselproductie, landbouwsystemen, milieu en volksgezondheid, en voor een duurzame economie en planeet.

Dit is waar we trots op zijn

Een kenmerkend resultaat is dat TUI nu pleitbezorger en sponsor van ons werk is, waar zij jaren geleden begonnen als een van onze targets voor beleidsverandering van dierenwelzijn in de toeristenindustrie

Dit willen we bereiken
Onze organisatie wil wereldwijd dat dierenwelzijn ertoe doet en zorgen dat wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.
Dit gaven we uit in 2018 € 5.565.916
 • Maatschappelijk doel 70%
 • Wervingskosten 26%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Lobby en advocacy
 2. Educatie en mobilisatie
 3. Catalyseren en versnellen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 3.891.224
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 52%
 • Voorlichting en bewustwording 31%
 • Lobby en belangenbehartiging 17%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 5.363.472
 • Particulieren 96%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 0%
 • Organisaties zonder winststreven 4%
 • Overig - 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 1.323.532
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 20 fte
Vrijwilligers 235
Sector Dieren
Actief in 24 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl