Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


World Press Photo Foundation

Connecting the world to the stories that matter.

Dit willen we oplossen

De waardering voor het werk van visuele journalisten en de vrije uitwisseling van informatie en persvrijheid staan onder druk. Het is belangrijk dat we betrouwbare verhalen van kwaliteit kunnen zien die ons laten stilstaan, voelen, nadenken en ons tot actie laten overgaan.

Dit is waar we trots op zijn

Jaarlijks publieksbereik middels tentoonstellingen (50 landen, 100 locaties, 4 mln bezoekers), mediabereik van 4,3 miljard potential views rond aankondiging genomineerden. Bewezen succes van internationale talentprogramma's.

Medewerkers
23 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in

Sinds 1 november 2007

Dit willen we bereiken

De wereld verbinden met betrouwbare journalistiek en de verhalen die er toe doen. Door de verhalen te tonen, te laten zien hoe ze tot stand komen en het debat te voeren over hun betekenis werken we aan een rechtvaardigere wereld met een vrije pers en vrijheid van meningsuiting.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.531.644

Maatschappelijk doel
78%
Beheer en administratie
16%
Werving
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Meer dan 100 tentoonstellingen in ruim 50 landen en via internationaal toonaangevende talent programma's en lezingen.
2. Organiseren van debatten over standaarden, diversiteit en ontwikkelingen mbt visual storytelling, en via miljoenenpubliek op social media
3. Belonen hoogstaande visuele journalistiek middels wereldwijd gerenommeerde World Press Photo Contest.
4. Organiseren tentoonstellingen om fotografen een platform te geven en wereldwijd publiek te verbinden.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.983.971

Voorlichting en bewustwording
53%
Lobby en belangenbehartiging
24%
Overig
20%
Educatie, opleidingen en cursussen
3%

Zo komen wij aan ons geld

Bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, bedrijven, organisaties zonder winststreven, particulieren en baten uit tentoonstellingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.753.730

Verkopen en overig
66%
Loterijen
18%
Bedrijven
10%
Organisaties zonder winststreven
3%
Particulieren
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.263.425

Bestemmingsreserves
56%
Continuïteitsreserve
44%