print PDF
CBF Erkenningspaspoort

World Vision

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven.

Dit is waar we trots op zijn

World Vision werkt in 95 landen en komt op voor de meest kwetsbare kinderen ter wereld. Samen hebben we meer dan 200 miljoen kwetsbare kinderen een beter leven gegeven, door de diepere oorzaken van armoede aan te pakken.

Dit willen we bereiken
We luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is.
Dit gaven we uit in 2018 € 13.098.969
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Kindsponsoring > Duurzame ontwikkeling
 2. Noodhulp en wederopbouw
 3. Opkomen voor kinderen en beleidsbeinvloeding
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 11.767.979
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 96%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 12.805.474
 • Particulieren 31%
 • Bedrijven 1%
 • Subsidies 66%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.842.566
 • Continuïteitsreserve 59% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 41% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 19 fte
Vrijwilligers 34
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 24 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl