Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


World Vision

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn, onderwijs krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving.

Dit willen we oplossen

World Vision wil dat kinderen in ontwikkelingslanden gezond zijn en onderwijs krijgen. We willen dat kinderen opgroeien in een veilige leefomgeving waar ze liefde ervaren en doorgeven.

Dit is waar we trots op zijn

World Vision werkt in 95 landen en komt op voor de meest kwetsbare kinderen ter wereld. Samen hebben we meer dan 200 miljoen kwetsbare kinderen een beter leven gegeven, door de diepere oorzaken van armoede aan te pakken.

Medewerkers
22 fte
Vrijwilligers
31
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

We luisteren naar kinderen en pakken de oorzaken van armoede en onrecht aan. Samen met de familie en omgeving werken we aan vooruitgang die doorgaat als World Vision weg is.

Dit gaven we uit in 2020

€ 31.031.180

Maatschappelijk doel
94%
Werving
4%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Kindsponsoring > Duurzame ontwikkeling
2. Noodhulp en wederopbouw
3. Opkomen voor kinderen en beleidsbeinvloeding

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 29.263.054

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Voorlichting en bewustwording
3%

Zo komen wij aan ons geld

World Vision ontvangt zowel publieke als private gelden.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 30.999.148

Subsidies
81%
Particulieren
13%
Organisaties zonder winststreven
5%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.729.614

Continuïteitsreserve
87%
Bestemmingsfondsen
13%