Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


World Vision

Voor ieder kind, voor ieder hart: de vreugde van een veranderd leven.

Dit willen we oplossen

Miljoenen kinderen lijden honger, dorst, zijn op de vlucht voor (natuur)geweld, gaan niet naar school en groeien niet veilig op. Voor deze kinderen wil World Vision er zijn.

Dit is waar we trots op zijn

World Vision werkt in 100 landen en komt op voor de meest kwetsbare kinderen ter wereld. Samen hebben we meer dan 200 miljoen kwetsbare kinderen een beter leven gegeven, door de diepere oorzaken van armoede aan te pakken.

Medewerkers
30 fte
Vrijwilligers
37
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Het is onze missie om de meest kwetsbare kinderen op deze wereld – van alle achtergronden en op de gevaarlijkste plekken – in staat te stellen uit armoede op te staan en de vreugde van een veranderd leven te ervaren.

Dit gaven we uit in 2021

€ 28.837.299

Maatschappelijk doel
93%
Werving
5%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. We zetten ons in voor duurzame ontwikkeling.
2. We verlenen noodhulp.
3. We komen op voor gerechtigheid en vrede.
4. We zetten ons in voor bewustwording.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 26.845.916

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Voorlichting en bewustwording
3%

Zo komen wij aan ons geld

We werven fondsen bij particulieren, bedrijven en stichtingen. En we ontvangen fondsen van overheden, als Ministerie van Buitenlandse Zaken en EU.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 28.235.085

Subsidies
77%
Particulieren
15%
Organisaties zonder winststreven
7%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 2.161.480

Continuïteitsreserve
88%
Bestemmingsfondsen
12%