print PDF
CBF Erkenningspaspoort

WWvK

Zorg voor kinderen wereldwijd. Een toekomst voor elk kind
Info Sinds 1 september 2016

Dit willen we oplossen

Wereldwijd zorgen voor kinderen die veel tekort komen zoals voeding, kleding, onderwijs. Projecten worden uitsluitend financieel gesteund.

Dit is waar we trots op zijn

Het steunen van tientallen projecten gericht op het welbevinden van kinderen in binnen- en buitenland

Dit willen we bereiken
Wij willen zorgen dat kinderen, wereldwijd, zorgeloos kunnen opgroeien en ontwikkelen
Dit gaven we uit in 2018 € 114.214
  • Maatschappelijk doel 92%
  • Wervingskosten 1%
  • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
  1. Zie bestuursverslag 2018
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 105.646
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 65.329
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 44.806
  • Continuïteitsreserve 11% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Bestemmingsreserves 89% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 9
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 13 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl