print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Wij gaan voor mooi Zeeland. Een krachtige stem voor natuur en milieu. In verbinding met de regio werken wij vandaag samen aan de toekomst.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

Wij gaan voor mooi Zeeland. Een krachtige stem voor natuur en milieu. In verbinding met de regio werken wij vandaag samen aan de toekomst. ZMf draagt bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. Onze ambitie is om een positieve impact te hebben door naar het hele systeem

Dit is waar we trots op zijn

Uitrol Kustvisie, Klimaatakkoord in de regio, onze rol in de Regionale Energie Strategie, de klimaatmars en het verkiezingsdebat in maart 2019 en andere aansprekende campagnes, samenwerking met andere natuurorganisaties in bijvoorbeeld Coalite Delta Natuurlijk.

Dit willen we bereiken
Wij zetten in op drie thema’s waaruit vijf strategische doelstellingen voor 2035 zijn afgeleid. De thema’s zijn:
Duurzame samenleving
Gezonde leefomgeving
Robuuste biodiversiteit
Dit gaven we uit in 2018 € 839.853
 • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
 1. Duurzame ontwikkelingen aanjagen en stimuleren
 2. vertegenwoordiging aangesloten lidorganisaties, individuele leden .
 3. beschermende rol
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 839.853
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 727.578
 • Bedrijven 1%
 • Particulieren 5%
 • Overig 11%
 • Organisaties zonder winststreven 33%
 • Subsidies 50%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 206.355
 • Bestemmingsreserves 10% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 90% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 2
Sector Natuur en milieu
Actief in België en Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl