Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Vereniging Zeeuwse Milieufederatie

Wij gaan voor mooi Zeeland. Een krachtige stem voor natuur en milieu. In verbinding met de regio werken wij vandaag samen aan de toekomst.

Dit willen we oplossen

Wij gaan voor mooi Zeeland. Een krachtige stem voor natuur en milieu. In verbinding met de regio werken wij vandaag samen aan de toekomst. ZMf draagt bij aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Uitrol Kustvisie, Klimaatakkoord in de regio, onze rol in de Regionale Energie Strategie, de klimaatmars en het verkiezingsdebat in maart 2019 en andere aansprekende campagnes, samenwerking met andere natuurorganisaties in bijvoorbeeld Coalitie Delta Natuurlijk.

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
België en Nederland

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

Wij zetten in op drie thema’s waaruit vijf strategische doelstellingen voor 2035 zijn afgeleid. De thema’s zijn: Duurzame samenleving Gezonde leefomgeving Robuuste biodiversiteit

Dit gaven we uit in 2021

€ 782.755

Maatschappelijk doel
100%

Zo bereiken we ons doel

1. Duurzame ontwikkelingen aanjagen en stimuleren
2. vertegenwoordiging aangesloten lidorganisaties, individuele leden .
3. beschermende rol

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 782.755

Lobby en belangenbehartiging
100%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten genereren wij op diverse manieren. Zo ontvangen we bijv. subsidie van de Provincie Zeeland waarvoor we een aantal prestaties leveren, en krijgen we bijdragen van de Nationale Postcodeloterij. Daarnaast zijn er nog allerlei fondsen die passen bij onze werkzaamheden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 767.647

Subsidies
51%
Organisaties zonder winststreven
42%
Particulieren
3%
Bedrijven
2%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 216.196

Continuïteitsreserve
91%
Bestemmingsreserves
9%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?