print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ZOA

Hulp, Hoop en Herstel
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

In deze wereld vol conflicten, onrecht, armoede en natuurrampen ondersteunen wij mensen die lijden als gevolg van gewapende conflicten en natuurrampen. Dat doen we door langdurige betrokkenheid, van noodhulp tot wederopbouw. We helpen ongeacht geslacht, afkomst, geloof, leeftijd.

Dit is waar we trots op zijn

Veel voorbeelden mogelijk: levensreddende noodhulp in Jemen (eerste levensbehoefte aan vluchtelingen). Lange-termijn wederopbouw in Burundi (landbouw, landrechten aan terugkerende vluchtelingen).

Dit willen we bereiken
We richten ons na de noodhulpfase op herstel van de samenleving. In de wederopbouw werken wij samen met de lokale bevolking, gericht op blijvend en duurzaam resultaat. Zo dragen we bij aan tekenen van hoop in een gebroken wereld.
Dit gaven we uit in 2018 € 58.534.657
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Noodhulpprojecten
 2. Landbouwprojecten (wederopbouw)
 3. Water- en sanitatieprojecten (wederopbouw)
 4. Peacebuildingprojecten (wederopbouw)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 55.228.450
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 99%
 • Voorlichting en bewustwording 1%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 58.935.461
 • Particulieren 11%
 • Bedrijven 1%
 • Subsidies 78%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 15.721.408
 • Continuïteitsreserve 10% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 68% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 22% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 10
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 13 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl