print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Het beschermen, beheren en aankopen van natuur in de drukke provincie Zuid-Holland
Info Sinds 1 januari 2003

Dit willen we oplossen

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken.

Dit is waar we trots op zijn

- aankoop Veenweiden park - herinrichting Landgoed Nieuw Leeuwenhorst - Ford Noordijk van binnen en buiten hersteld en samen met buurt diverse activiteiten ontwikkeld om het fort te beleven - Herinrichting de Zaag en tevens een mooie beverbrug geplaatst

Dit willen we bereiken
Wist je dat Zuid-Holland maar 6% beschermde natuur heeft? Dat is weinig, zeker als je weet dat het in andere provincies gemiddeld twee keer zoveel is. Wij zetten ons daarom in om meer lokale natuur veilig te stellen. We streven naar 10 procent beschermde natuur in Zuid-Holland.
Dit gaven we uit in 2017 € 7.767.000
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 7%
 • Kosten administratie en beheer 14%
Zo bereiken we ons doel
 1. Aankoop en ontwikkelen van natuurgebieden
 2. Onderhouden van natuur en erfgoed
 3. Verbinden met mensen
 4. Ondersteunen van groene vrijwilligers
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 6.189.000
 • Aankoop en beheer 87%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 6%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 7.582.000
 • Particulieren 18%
 • Bedrijven 10%
 • Loterijen 15%
 • Subsidies 36%
 • Overig 21%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 12.253.000
 • Continuïteitsreserve 40% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 35% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 24% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 39 fte
Vrijwilligers 0
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl