print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Het beschermen, beheren en aankopen van natuur in de drukke provincie Zuid-Holland
Info Sinds 1 januari 2003

Dit willen we oplossen

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken.

Dit is waar we trots op zijn

-Verwerving van de Crezéepolder tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk -Restauratie van de Boezemmolen no.6 bij Haastrecht -Het beleefbaar maken van de Koeneschans langs de Vlist -Deelname in de coöperatie Buijtenland van Rhoon -Faciliteren van meer groene vrijwilligersgroepen

Dit willen we bereiken
Wist je dat Zuid-Holland maar 6% beschermde natuur heeft? Dat is weinig, zeker als je weet dat het in andere provincies gemiddeld twee keer zoveel is. Wij zetten ons daarom in om meer lokale natuur veilig te stellen. We streven naar 10 procent beschermde natuur in Zuid-Holland.
Dit gaven we uit in 2018 € 8.391.000
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 12%
Zo bereiken we ons doel
 1. Aankoop en ontwikkelen van natuurgebieden.
 2. Onderhouden van natuur en erfgoed.
 3. Verbinden met mensen.
 4. Ondersteunen van groene vrijwilligers.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 7.024.000
 • Aankoop en beheer 92%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
 • Recreatie, ontspanning en vakanties 4%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 8.282.000
 • Particulieren 18%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 20%
 • Subsidies 38%
 • Overig 23%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 11.901.000
 • Continuïteitsreserve 45% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 33% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 22% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 41 fte
Vrijwilligers 400
Sector Natuur en milieu
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl