Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

Het beschermen, beheren en aankopen van natuur in de drukke provincie Zuid-Holland

Dit willen we oplossen

Het Zuid-Hollands Landschap is een natuurbeschermingsorganisatie in de drukste provincie van het land. Wij stellen natuur veilig door gebieden aan te kopen, deze te onderhouden en voor iedereen toegankelijk te maken.

Dit is waar we trots op zijn

-Verwerving van de Crezéepolder tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk -Restauratie van de Boezemmolen no.6 bij Haastrecht -Het beleefbaar maken van de Koeneschans langs de Vlist -Faciliteren van meer groene vrijwilligersgroepen

Medewerkers
47 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2003

Dit willen we bereiken

Wist je dat Zuid-Holland maar 6% beschermde natuur heeft? Dat is weinig, zeker als je weet dat het in andere provincies gemiddeld twee keer zoveel is. Wij zetten ons daarom in om meer lokale natuur veilig te stellen. We streven naar 10 procent beschermde natuur in Zuid-Holland.

Dit gaven we uit in 2020

€ 8.298.000

Maatschappelijk doel
79%
Beheer en administratie
17%
Werving
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Aankoop en ontwikkelen van natuurgebieden.
2. Onderhouden van natuur en erfgoed.
3. Verbinden met mensen.
4. Ondersteunen van groene vrijwilligers.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 6.551.000

Aankoop en beheer
85%
Voorlichting en bewustwording
9%
Recreatie, sport en wensvervulling
6%

Zo komen wij aan ons geld

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap is een zelfstandige stichting en is afhankelijk van particuliere donaties, (project)bijdragen van fondsen en overheidssubsidie.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 7.996.000

Subsidies
49%
Particulieren
22%
Loterijen
14%
Verkopen en overig
14%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 13.574.000

Bestemmingsreserves
48%
ContinuĂŻteitsreserve
34%
Bestemmingsfondsen
19%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?