Waar moet mijn organisatie aan voldoen en wat zijn de kosten?

Voor het aanvragen van de Erkenning moet je voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria. Bij een aanvraag controleert het CBF of je aan deze kwaliteitseisen voldoet.

 • Bijdragen een aan betere wereld: je doet daadwerkelijk wat je zegt te zullen doen om de wereld te verbeteren.
 • Zorgvuldig omgaan met iedere euro: je leeft de regels na over de besteding en het beheer van het geld, er kijkt altijd iemand mee bij betalingen en je doet alles om belangenverstrengeling te vermijden.
 • Verantwoording afleggen: in jaarverslagen en op je website geef je informatie over de besteding van de donaties en wat hiermee is bereikt.
 • Controleren: je bent niet bang je financiën te laten controleren door een accountant, een kascommissie of het CBF.
 • Je gaat respectvol om met donateurs: je luistert goed naar hun ideeën en neemt hun klachten serieus.
   

Toetsingsnormen en kosten

Categorie Atot50k en A

Erkende Goede Doelen voldoen aan de normen. Enkele belangrijke zaken die je geregeld moet hebben voor Erkenning:

 • Actueel beleid: je hebt vastgelegd waarvoor je een oplossing wilt bieden, wat je organisatie wil bereiken en welke activiteiten hiervoor uitgevoerd worden. Hiervoor is geld nodig en ook daarvan beschrijf je hoe je dat gaat verkrijgen.
 • Begroting: je beleidsplan is onderbouwd met een begroting, die inzicht geeft in zowel de verwachte inkomsten als de bestedingen.
 • Onafhankelijk bestuur: het bestuur bestaat uit minstens drie leden en bestuurt het goede doel los van zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisaties.
 • Transparantie en controle van de jaarcijfers: je hebt ten minste een balans en staat van baten en lasten, die worden gecontroleerd door een kascommissie of accountant (AA- of RA-geregistreerd) of is voorzien van minimaal een samenstellingsverklaring van een accountant. Op je website ben je transparant door je documenten te publiceren, zoals beleidsplan en jaarcijfers.

Vanaf 1 oktober 2022 geldt voor kleine organisaties een normenset die beter past bij de allerkleinste organisatie. De volledige set normen voor deze organisaties, met baten tot €50.000, vind je hier.
Organisaties die niet langer bij de allerkleinste behoren moeten iets meer zaken formaliseren. De volledige set normen voor organisaties met baten tussen €50.000 en €100.000 vind je hier.

De aanvraagprocedure

 1. Onlineaanvraag: eerst vragen we om enkele algemene gegevens. Daarna ontvang je een e-mail met daarin de inloggegevens. In deze beveiligde onlineomgeving lever je alle vereiste informatie en documenten aan. Indien alle informatie is aangeleverd, word je per e-mail gevraagd om te betalen om te worden getoets. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, is de aanvraag compleet.
 2. Toetsing: we toetsen de informatie en documenten en bespreken de uitkomsten in een telefonisch gesprek. Soms moet je nog actie ondernemen om aan alle criteria te voldoen. Hiervoor krijg je de tijd.
 3. Erkenning: je krijgt de Erkenning als je aan alle harde normen voldoet. Je mag dan het ‘Erkend Goed Doel’-logo voeren en je wordt opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. Zo ben je herkenbaar en vindbaar en weten donateurs dat ze gerust aan je kunnen geven.
 4. Eenmaal Erkend: jaarlijks vragen wij je de gegevens te actualiseren, op basis waarvan wij een jaarlijkse toetsing doen. Ook betaal je jaarlijks een erkenningsbijdrage. 

Tarieven

Organisaties betalen bij aanvraag van de Erkenning eenmalig om te worden getoetst. Op het moment dat de Erkenning wordt verstrekt, betaalt de organisatie per jaar een bedrag voor de Erkenning. 

Organisaties met baten tot €50.000 betalen €150 om te worden getoetst. Eenmaal Erkend betalen zij €150 per jaar voor de Erkenning.
Organisaties met baten tussen €50.000 en €100.000 betalen €250 om te worden getoetst. Eenmaal Erkend betalen zij €279 per jaar voor de Erkenning.

Wil je meer weten over de tarieven? Bekijk hier de Tariefstructuur CBF-Erkenning.

Ook betaal je jaarlijks een kleine bijdrage aan de Commissie Normstelling. Meer informatie vind je op hun website.

Categorie B

Erkende Goede Doelen voldoen aan de normen. Enkele belangrijke zaken die je geregeld moet hebben voor Erkenning:

 • Actueel beleid: je hebt vastgelegd waarvoor je een oplossing wilt bieden, wat je organisatie wil bereiken en welke activiteiten hiervoor uitgevoerd worden. Hiervoor is geld nodig en ook daarvan beschrijf je hoe je dat gaat verkrijgen.
 • Begroting: je beleidsplan is onderbouwd met een begroting, die inzicht geeft in zowel de verwachte inkomsten als de bestedingen.
 • Onafhankelijk bestuur: het bestuur bestaat uit minstens drie leden en bestuurt het goede doel los van zakelijke belangen, familiebanden of connecties met andere organisaties.
 • Transparantie en controle van de jaarverslaggeving: je hebt een financiële jaarrekening en een bestuursverslag die voldoen aan officiële verslaggevingsrichtlijnen. Beide worden gecontroleerd door een kascommissie of accountant (AA- of RA-geregistreerd) of zijn voorzien van minimaal een samenstellingsverklaring van een accountant. Op je website ben je transparant door je documenten te publiceren, zoals beleidsplan, statuten en jaarverslaggeving.

De volledige set met normen waarop wij toetsen lees je hier.

De aanvraagprocedure

 1. Onlineaanvraag: eerst vragen we om enkele algemene gegevens. Daarna ontvang je een e-mail met daarin de inloggegevens. In deze beveiligde onlineomgeving lever je alle vereiste informatie en documenten aan. Indien alle informatie is aangeleverd, word je per e-mail gevraagd om de initiële toetsingskosten te voldoen. Zodra wij de betaling hebben ontvangen, is de aanvraag compleet.
 2. Toetsing: we toetsen de informatie en documenten en bespreken de uitkomsten in een telefonisch gesprek. Soms moet je nog actie ondernemen om aan alle criteria te voldoen. Hiervoor krijg je de tijd.
 3. Erkenning: je krijgt de Erkenning als je aan alle harde normen voldoet. Je mag dan het ‘Erkend Goed Doel’-logo voeren en je wordt opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. Zo ben je herkenbaar en vindbaar en weten donateurs dat ze gerust aan je kunnen geven.
 4. Eenmaal Erkend: jaarlijks vragen wij je de gegevens te actualiseren, op basis waarvan wij een jaarlijkse toetsing doen. Ook betaal je jaarlijks een erkenningsbijdrage. 

Tarieven

Organisaties uit categorie B betalen bij aanvraag van de Erkenning eenmalig de toetsingsbijdrage van € 500. Op het moment dat de Erkenning wordt verstrekt, betaalt de organisatie een erkenningsbijdrage van € 558 per jaar. Wil je meer weten over de tarieven? Bekijk hier de Tariefstructuur CBF-Erkenning.

Ook betaal je jaarlijks een kleine bijdrage aan de Commissie Normstelling. Meer informatie vind je op hun website.

Categorie C

Erkende Goede Doelen voldoen aan de normen. De normen zijn onderverdeeld in acht thema’s, waarbij je onder andere aan de volgende zaken kunt denken:

 • Missie: je hebt een duidelijk geformuleerde hoofddoelstelling, waarbij je beschrijft waarvoor je een oplossing wilt bieden en welke verbetering je voor ogen hebt.
 • Middelen: hoeveel middelen heb je nodig om je doel te bereiken en hoe kom je aan de benodigde middelen?
 • Activiteiten: welke activiteiten heb je gekozen om de hoofddoelstelling te bereiken en hoe organiseer je dat? Hierbij zorg je ook voor goed beheer van de verkregen middelen en breng je risico’s in kaart.
 • Doelrealisatie: hoe weet je dat wat je doet werkt en op grond waarvan weet je dat? En de vervolgvraag: heb je zo efficiënt en effectief mogelijk bereikt wat je van plan was te bereiken in het licht van de hoofddoelstelling?
 • Governance: de onafhankelijkheid van het bestuur en toezicht is geborgd en er wordt gewaakt voor (de schijn van) belangenverstrengeling.
 • Integriteit: welke preventieve maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag zijn er, hoe kan dit veilig worden gemeld, hoe wordt hierop adequaat gehandeld en is er transparante verantwoording?
 • Verantwoording: je hebt een jaarverslag met een controleverklaring van de accountant. Op je website ben je transparant door je documenten te publiceren, zoals het beleidsplan, de statuten, de jaarverslaggeving, etc.
 • Belanghebbenden: je hebt de belanghebbenden in kaart gebracht en zoekt actief input vanuit deze groepen.

De volledige set met normen waarop wij toetsen lees je hier.

De aanvraagprocedure

 1. Kennismaking: voorafgaand aan je aanvraag maken we graag nader kennis. In een gesprek op ons kantoor bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij een aanvraag en hoe het proces verloopt.
 2. Onlineaanvraag: je aanvraag verloopt verder digitaal via Mijn CBF. In deze beveiligde onlineomgeving lever je de benodigde stukken (die je doorgaans al beschikbaar hebt) aan. Ook betaal je de toetsingsbijdrage.
 3. Toetsing: we toetsen aangeleverde informatie en documenten. We maken een conceptrapport en bespreken dit in een gesprek. Soms moet je nog actie ondernemen om aan alle criteria te voldoen. Hierover maken we heldere afspraken.
 4. Erkenning: je krijgt de Erkenning als je aan alle harde normen voldoet. Je mag dan het ‘Erkend Goed Doel’-logo voeren en je wordt opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. Zo ben je herkenbaar en vindbaar en weten donateurs dat ze gerust aan je kunnen geven.
 5. Eenmaal Erkend: jaarlijks vragen wij je de gegevens te actualiseren, op basis waarvan wij een jaarlijkse toetsing doen. Ook betaal je jaarlijks een bijdrage. 
 6. Elke 3 jaar is er een volledige hertoetsing.

Tarieven

Voor organisaties uit categorie C bedragen de kosten voor een initiële toetsing € 3.000. Nadat je bent Erkend betaal je de jaarlijkse kosten voor toezicht, in het eerste jaar naar rato. Wil je meer weten over de tarieven? Bekijk hier de Tariefstructuur CBF-Erkenning.

Ook betaal je jaarlijks een kleine bijdrage aan de Commissie Normstelling. Meer informatie vind je op hun website.

Categorie D

Erkende Goede Doelen voldoen aan de normen. De normen zijn onderverdeeld in acht thema’s, waarbij je onder andere aan de volgende zaken kunt denken:

 • Missie: je hebt een duidelijk geformuleerde hoofddoelstelling, waarbij je beschrijft waarvoor je een oplossing wilt bieden en welke verbetering je voor ogen hebt.
 • Middelen: hoeveel middelen heb je nodig om je doel te bereiken en hoe kom je aan de benodigde middelen?
 • Activiteiten: welke activiteiten heb je gekozen om de hoofddoelstelling te bereiken en hoe organiseer je dat? Hierbij zorg je ook voor goed beheer van de verkregen middelen en breng je risico’s in kaart.
 • Doelrealisatie: hoe weet je dat wat je doet werkt en op grond waarvan weet je dat? En de vervolgvraag: heb je zo efficiënt en effectief mogelijk bereikt wat je van plan was te bereiken in het licht van de hoofddoelstelling?
 • Governance: de onafhankelijkheid van het bestuur en toezicht is geborgd en er wordt gewaakt voor (de schijn van) belangenverstrengeling.
 • Integriteit: welke preventieve maatregelen ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag zijn er, hoe kan dit veilig worden gemeld, hoe wordt hierop adequaat gehandeld en is er transparante verantwoording?
 • Verantwoording: je hebt een jaarverslag met een controleverklaring van de accountant. Op je website ben je transparant door je documenten te publiceren, zoals het beleidsplan, de statuten, de jaarverslaggeving, etc.
 • Belanghebbenden: je hebt de belanghebbenden in kaart gebracht en zoekt actief input vanuit deze groepen.

De volledige set met normen waarop wij toetsen lees je hier.

De aanvraagprocedure

 1. Kennismaking: voorafgaand aan je aanvraag maken we graag nader kennis. In een gesprek op ons kantoor bespreken we de belangrijkste aandachtspunten bij een aanvraag en hoe het proces verloopt.
 2. Onlineaanvraag: je aanvraag verloopt verder digitaal via Mijn CBF. In deze beveiligde onlineomgeving lever je de benodigde stukken (die je doorgaans al beschikbaar hebt) aan. Ook betaal je de toetsingsbijdrage.
 3. Toetsing: we toetsen aangeleverde informatie en documenten. We maken een conceptrapport en bespreken dit in een gesprek. Soms moet je nog actie ondernemen om aan alle criteria te voldoen. Hierover maken we heldere afspraken.
 4. Erkenning: je krijgt de Erkenning als je aan alle harde normen voldoet. Je mag dan het ‘Erkend Goed Doel’-logo voeren en je wordt opgenomen in het Register Erkende Goede Doelen. Zo ben je herkenbaar en vindbaar en weten donateurs dat ze gerust aan je kunnen geven.
 5. Eenmaal Erkend: jaarlijks vragen wij je de gegevens te actualiseren, op basis waarvan wij een jaarlijkse toetsing doen. Ook betaal je jaarlijks een bijdrage.
 6. Elke 3 jaar is er een volledige hertoetsing.

Tarieven

Voor organisaties uit categorie D bedragen de kosten voor een initiële toetsing € 3.500. Nadat je bent Erkend betaal je de jaarlijkse kosten voor toezicht, in het eerste jaar naar rato. Wil je meer weten over de tarieven? Bekijk hier de Tariefstructuur CBF-Erkenning.

Ook betaal je jaarlijks een kleine bijdrage aan de Commissie Normstelling. Meer informatie vind je op hun website.

Om te beoordelen of je organisatie goed op orde is, maken we gebruik van zogeheten toetsingsnormen (hier en hier te lezen). De normen zijn vastgelegd door de Commissie Normstelling, die onafhankelijk en onpartijdig is. 

De toetsingsnormen bestaan enerzijds uit harde normen: zaken die we echt eisen. Zo kijken we bijvoorbeeld zorgvuldig naar je missie, de middelen waarover je beschikt, je activiteiten, je organisatie, de manier waarop je verantwoording aflegt en wat je doet om belangenverstrengeling te voorkomen. De Erkenning wordt verstrekt en indien nodig ingetrokken op basis van deze harde normen. Daarnaast zijn er de zachte normen. Dat zijn ontwikkel- en bespreekpunten die je helpen om verder te professionaliseren.

Er zijn vijf toetsingscategorieën, die zijn afgestemd op de grootte van de baten van je organisatie. Voor grotere goede doelen gelden strengere normen dan voor kleinere. Startende goede doelen kunnen redelijkerwijs nog niet aan alle normen voldoen en krijgen de tijd om hieraan te werken. Het CBF maakt hierover heldere afspraken.

 

Wie kan de Erkenning aanvragen?

Voor het aanvragen van de Erkenning gelden een aantal voorwaarden:

 • De organisatie moet in Nederland gevestigd zijn.
 • Er is geen winstoogmerk en je streeft een maatschappelijke doelstelling na.
 • Je doet dit op basis van het ‘door ons, voor anderen’-principe, dus niet voor jezelf en je eigen organisatie.
 • Je doet hiervoor een beroep op de steun van het publiek (of bedrijven, loterijen en vermogensfondsen). Steun kan bestaan uit geld, goederen of de inzet van vrijwilligers.

Elk gevestigd goed doel, groot of klein, mag dus de Erkenning aanvragen. Dat geldt ook voor andere filantropische organisaties, zoals universiteitsfondsen, ziekenhuizen, universitaire medische centra en musea.