Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Advocaten voor Advocaten, Lawyers for Lawyers of L4L

Elke advocaat kan zijn beroep vrij en onafhankelijk uitoefenen – altijd en overal

Dit willen we oplossen

L4L ondersteunt wereldwijd advocaten die vanwege hun werk worden bedreigd of tegengewerkt. Iedereen moet toegang hebben tot een advocaat die zijn beroep vrij en onafhankelijk kan uitoefenen. Alleen dan kunnen advocaten de fundamentele rechten van hun cliënten adequaat beschermen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat advocaten die in moeilijke omstandigheden moeten werken zich door ons gesteund voelen; voorbeeld: advocaten in Turkije die worden vervolgd hebben ons meermalen laten weten dat onze aanwezigheid als waarnemers bij zittingen in processen tegen hen, hen moed geeft door te gaan.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
72
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 april 2017

Dit willen we bereiken

L4L streeft ernaar dat elke advocaat zijn beroep onafhankelijk en in vrijheid kan uitoefenen, zonder ongeoorloofde druk of inmenging van derden en zonder angst voor vergeldingsmaatregelen. Altijd en overal.

Dit gaven we uit in 2021

€ 175.354

Maatschappelijk doel
65%
Beheer en administratie
21%
Werving
13%

Zo bereiken we ons doel

1. Wereldwijd ondersteunen we advocaten die vanwege hun beroep worden bedreigd of tegengewerkt.
2. We wisselen kennis en contacten uit met advocaten en advocatenorganisaties om hun positie te versterken.
3. We pleiten voor betere bescherming en garanties voor het functioneren van advocaten in wetten, regels en de naleving daarvan in de praktijk.
4. We creeren bewustzijn bij stakeholders over de vitale rol van advocaten in de bescherming van rechtsstaat en mensenrechten.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 114.538

Overig
82%
Voorlichting en bewustwording
18%

Zo komen wij aan ons geld

Lawyers for Lawyers is volledig afhankelijk van donaties van voornamelijk individuele advocaten, advocatenkantoren, advocatenverenigingen en andere juridische organisaties.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 261.946

Organisaties zonder winststreven
35%
Bedrijven
34%
Particulieren
30%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 348.303

Overige reserves
78%
Continuïteitsreserve
14%
Bestemmingsreserves
7%