print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Aidsfonds

Wereldwijd overlijden elke dag 2500 mensen ten gevolge van aids. Aidsfonds wil dat iedereen toegang krijgt tot levensreddende medicijnen.
Info Sinds 1 juli 2013

Dit willen we oplossen

Aidsfonds werkt aan een wereld zonder aids. Internationaal zetten we elke dag alles op alles om vóór 2030 een einde te maken aan aids. In Nederland streven we naar nul nieuwe hiv-infecties.

Dit is waar we trots op zijn

Aidsfonds is er voor iedereen en richt zich juist op de groepen die het hardst worden getroffen en het minst worden geholpen. Met haar innovatieve en resultaatgerichte werkwijze heeft Aidsfonds aan de wieg gestaan van internationale doorbraken in de aidsbestrijding.

Dit willen we bereiken
5 doelen:
EINDDOEL 1: In Nederland nul nieuwe hiv-infecties
EINDDOEL 2: Wereldwijd minder dan 200.000 nieuwe hiv-infecties per jaar
EINDDOEL 3: Wereldwijd iedereen met hiv op behandeling
EINDDOEL 4: Genezing van hiv
EINDDOEL 5: Draagvlak en financiering voor de aidsbestrijding
Dit gaven we uit in 2018 € 45.031.000
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Voorlichting en preventie
 2. Testen en behandelen
 3. Wetenschappelijk onderzoek
 4. Lobby en beïnvloeding
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 41.022.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 80%
 • Voorlichting en bewustwording 17%
 • Onderzoek 4%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 43.950.000
 • Particulieren 25%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 8%
 • Subsidies 65%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 11.722.000
 • Continuïteitsreserve 25% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 45% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 17% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 14% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 134 fte
Vrijwilligers 150
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 14 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl