Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Aidsfonds

Aidsfonds streeft naar een wereld waar niemand meer sterft aan aids en waar mensen seksueel gezond zijn.

Dit willen we oplossen

Aidsfonds werkt aan een wereld zonder aids. Internationaal zetten we elke dag alles op alles om vóór 2030 een einde te maken aan aids. In Nederland streven we naar nul nieuwe hiv-infecties.

Dit is waar we trots op zijn

Aidsfonds is er voor iedereen en richt zich juist op de groepen die het hardst worden getroffen en het minst worden geholpen. Met haar innovatieve en resultaatgerichte werkwijze heeft Aidsfonds aan de wieg gestaan van internationale doorbraken in de aidsbestrijding.

Medewerkers
133 fte
Vrijwilligers
100
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2013

Dit willen we bereiken

In deze strategie werken we aan het realiseren van drie droomdoelen: 1. Niemand sterft meer aan aids en geen nieuwe hiv-infecties 2. Seksuele gezondheid en rechten voor iedereen 3. Genezing beschikbaar voor alle mensen met hiv

Dit gaven we uit in 2020

€ 52.261.000

Maatschappelijk doel
92%
Werving
5%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Voorlichting en preventie
2. Testen en behandelen
3. Wetenschappelijk onderzoek
4. Lobby en beïnvloeding

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 47.835.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
82%
Voorlichting en bewustwording
15%
Onderzoek
3%

Zo komen wij aan ons geld

Bijdragen van donateurs, loterijen, sponsoring, institutionele donoren en overheden.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 51.935.000

Subsidies
69%
Particulieren
21%
Loterijen
7%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
0%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 10.009.000

Continuïteitsreserve
34%
Bestemmingsreserves
31%
Overige reserves
23%
Bestemmingsfondsen
12%