print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Alzheimer Nederland

We werken aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Momenteel hebben ruim 270.000 mensen in Nederland dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is. In 2040 is dit aantal opgelopen naar een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen familie/vriendenkring.

Dit is waar we trots op zijn

Als gezondheidsfonds én patiëntenorganisatie zijn we de grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek, zorgen we voor patiëntenparticipatie bij belangenbehartiging en onderzoek en leiden we een meerjarig programma om Nederland dementievriendelijk te maken.

Dit willen we bereiken
We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maakt Alzheimer Nederland zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naaste omgeving.
Dit gaven we uit in 2017 € 19.552.235
 • Maatschappelijk doel 80%
 • Wervingskosten 17%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. We investeren in wetenschappelijk onderzoek gericht op voorkomen en genezen van dementie; en promoten we een gezonde levensstijl (preventie)
 2. We bieden hulp en informatie aan mensen met dementie en hun naasten.
 3. We komen op voor betere zorg en een dementievriendelijke samenleving.
 4. We werven donateurs, zamelen we geld in, en vragen aandacht voor (mensen met) dementie.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 15.665.493
 • Voorlichting en bewustwording 30%
 • Onderzoek 32%
 • Lobby en belangenbehartiging 38%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 19.267.359
 • Particulieren 72%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 10%
 • Organisaties zonder winststreven 4%
 • Subsidies 13%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 5.288.417
 • Continuïteitsreserve 66% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 24% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 10% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 71 fte
Vrijwilligers 5.800
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl