Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Alzheimer Nederland

We werken aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Dit willen we oplossen

Momenteel hebben ruim 275.000 mensen in Nederland dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is. In 2040 is dit aantal opgelopen naar een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen familie/vriendenkring.

Dit is waar we trots op zijn

Als gezondheidsfonds én patiëntenorganisatie zijn we de grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek, bieden we landelijk en regionaal met al onze vrijwilligers praktische hulp bij dementie en maken we Nederland dementievriendelijk.

Medewerkers
76 fte
Vrijwilligers
3.600
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maakt Alzheimer Nederland zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naaste omgeving.

Dit gaven we uit in 2020

€ 22.672.715

Maatschappelijk doel
81%
Werving
15%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We investeren in wetenschappelijk onderzoek gericht op voorkomen en genezen van dementie, en we promoten een gezonde levensstijl (preventie)
2. We bieden hulp en informatie aan mensen met dementie en hun naasten.
3. We komen op voor betere zorg en een dementievriendelijke samenleving.
4. We werven donateurs, zamelen we geld in, en vragen aandacht voor (mensen met) dementie.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 18.440.828

Voorlichting en bewustwording
36%
Lobby en belangenbehartiging
33%
Onderzoek
31%

Zo komen wij aan ons geld

Donateurs door wervingsactiviteiten, inkomsten jaarlijkse collecte, nalatenschappen, inkomsten door acties derden, bedrijfsdonaties, projectfinancieringen, bijdrage VriendenLoterij.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 26.820.900

Particulieren
83%
Subsidies
9%
Loterijen
4%
Organisaties zonder winststreven
2%
Bedrijven
2%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 10.017.352

Overige reserves
54%
Continuïteitsreserve
35%
Bestemmingsfondsen
11%