print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Amara Foundation

Groot in kleinschaligheid voor kansarme kinderen.
Info Sinds 1 januari 2017

Dit willen we oplossen

Wij bieden ondersteuning aan ouderloze, kansarme of gehandicapte kinderen op gebied van opvang en zorg, scholing, therapie en sport in Kisumu, Kenia.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn er trots op dat donaties voor bijna 100% op de projecten terecht komen. Wij zijn trots op de positeve ontwikkelingen die we zien in Kenia. Mensen maken gebruik van de kans die ze krijgen.

Dit willen we bereiken
De verbeteringen die Amara Foundation wil bereiken zijn:
meer kinderen kans op goed onderwijs,
betere zorg voor het gehandicapte kind wat betreft therapie, hulpmiddelen en scholing,
zorg zo dicht mogelijk bij huis i.p.v. plaatsing in een kindertehuis,
pos. sportbeleving
Dit gaven we uit in 2018 € 47.188
  • Maatschappelijk doel 99%
  • Kosten administratie en beheer 1%
Zo bereiken we ons doel
  1. financiele ondersteuning, betaling van schoolgeld, hulpmiddelen, therapie en reisgeld
  2. in samenspraak met en op aanvraag van de lokale leidinggevenden van de projecten nemen wij onze besluiten m.b.t. ondersteuning
  3. het onderhouden van contact met betrokkenen in Kenia (Kisumu), ledinggevenden van de diverse projecten
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 46.591
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 47.465
  • Particulieren 93%
  • Overig 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 46.822
  • Continuïteitsreserve 12% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Bestemmingsreserves 88% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Kenia
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl