Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Amara Foundation

Groot in kleinschaligheid voor kansarme kinderen.

Dit willen we oplossen

Wij bieden ondersteuning aan ouderloze, kansarme of gehandicapte kinderen op gebied van opvang en zorg, scholing, therapie en sport in Kisumu, Kenia.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn er trots op dat donaties voor bijna 100% op de projecten terecht komen. Wij zijn trots op de positeve ontwikkelingen die we zien in Kenia. Mensen maken gebruik van de kans die ze krijgen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Kenia

Sinds 1 januari 2017

Dit willen we bereiken

De verbeteringen die Amara Foundation wil bereiken zijn: meer kinderen kans op goed onderwijs, betere zorg voor het gehandicapte kind wat betreft therapie, hulpmiddelen en scholing, zorg zo dicht mogelijk bij huis i.p.v. plaatsing in een 24-uurs opvang, positieve sportbeleving

Dit gaven we uit in 2021

€ 38.371

Maatschappelijk doel
98%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Financiele ondersteuning, betaling van schoolgeld, hulpmiddelen, therapie en reisgeld. Plaatsing faciliteren bij familie / pleeggezin.
2. In samenspraak met en op aanvraag van de lokale leidinggevenden van de projecten nemen wij onze besluiten m.b.t. ondersteuning
3. Het onderhouden van contact met betrokkenen in Kenia (Kisumu), de leidinggevenden van de diverse projecten
4. Ondersteuning van een voetbalclub in een van de sloppenwijken. Dit m.b.t. verstrekken van materiaal en facilitering deelname competitie

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 37.780

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Particuliere donaties, periodieke giften, aanvragen projectgeld bij bedrijven, aanvragen bij overkoepelende goede doelen die geld verdelen naar kleinere stichtingen, activiteiten van bestuursleden en vrijwilligers (pubquiz, marktplaats verkopen, flessenacties). Acties op scholen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 40.103

Particulieren
100%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 49.543

Bestemmingsreserves
93%
Continuïteitsreserve
7%