Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors – voor een gezond en sterk Afrika.

Dit willen we oplossen

Amref Flying Doctors werkt samen met de lokale bevolking, het bedrijfsleven en de overheid aan een betere gezondheid in Afrika.

Dit is waar we trots op zijn

We zorgen voor Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen. Zo brengen we samen met de Masai een alternatief voor meisjesbesnijdenis in praktijk. Inmiddels zijn ruim 20.000 meisjes op een gezonde manier volwassen geworden.

Medewerkers
45 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

We vinden dat iedereen het recht heeft om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan armoede.

Dit gaven we uit in 2021

€ 23.974.883

Maatschappelijk doel
86%
Werving
9%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. We creëren langdurige impact met onze gezondheidsprogramma’s
2. We maken mensen bewust van gezondheidsrisico’s
3. We helpen hen om ziektes te voorkomen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 20.683.210

(Directe) dienst- en hulpverlening
84%
Voorlichting en bewustwording
15%
Lobby en belangenbehartiging
1%

Zo komen wij aan ons geld

Voor ons werk krijgen we steun van zo'n 100.000 particuliere donateurs, het ministerie van Buitenlandse Zaken en grote partners als de Nationale Postcode Loterij, Schiphol en Philips.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 23.918.557

Subsidies
51%
Particulieren
36%
Loterijen
7%
Organisaties zonder winststreven
4%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 4.748.032

Bestemmingsreserves
51%
Continuïteitsreserve
46%
Bestemmingsfondsen
4%