print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Amref Flying Doctors

Amref Flying Doctors – voor een gezond en sterk Afrika.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Amref Flying Doctors werkt samen met de lokale bevolking, het bedrijfsleven en de overheid aan een betere gezondheid in Afrika.

Dit is waar we trots op zijn

We zorgen voor Afrikaanse oplossingen voor Afrikaanse problemen. Zo brengen we samen met de Masai een alternatief voor meisjesbesnijdenis in praktijk. Inmiddels zijn ruim 16.000 meisjes op een gezonde manier volwassen geworden.

Dit willen we bereiken
We vinden dat iedereen het recht heeft om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan armoede.
Dit gaven we uit in 2017 € 19.561.495
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 10%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. We creëren langdurige impact met onze gezondheidsprogramma’s
 2. We maken mensen bewust van gezondheidsrisico’s
 3. We helpen hen om ziektes te voorkomen
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 16.827.036
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 82%
 • Voorlichting en bewustwording 18%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 18.568.938
 • Particulieren 36%
 • Bedrijven 4%
 • Loterijen 5%
 • Subsidies 48%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 4.913.626
 • Continuïteitsreserve 31% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 63% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 7% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 39 fte
Vrijwilligers 9
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 9 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl