print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Beat Batten!

Het financieren van onderzoek naar een behandeling van de stofwisselingsziekte Batten.
Info Sinds 1 november 2015

Dit willen we oplossen

Een bijdrage leveren aan het vinden van een oplossing van de dodelijke stofwisselingsziekte Batten bij kinderen.

Dit is waar we trots op zijn

Het is een uiterst zeldzame ziekte waar maar weinig mensen van hebben gehoord. De ellende voor een patientje en dus zijn of haar familie is er niet minder om. Dat we nu een partnership hebben met het WKZ Kinderziekenhuis in Utrecht is al een hele stap vooruit!

Dit willen we bereiken
De stichting hoop actief onderdeel te kunnen zijn van het vinden van die oplossing door of zelf onderzoek te initieren ofwel door te samen te werken met andere stichtingen in Nederland en daarbuiten.
Dit gaven we uit in 2017 € 122.625
 • Maatschappelijk doel 63%
 • Wervingskosten 31%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. fondsenwerving
 2. bekendheid voor de ziekte Batten
 3. samenwerking met professionals, ouders en andere stichtingen
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 77.758
 • Onderzoek 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 67.412
 • Particulieren 91%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 165.279
 • Continuïteitsreserve 18% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 4% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 78% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 0
Sector Gezondheid
Actief in Nederland en Verenigde Staten
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl