Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Brooke Hospital for Animals Nederland

Verbetering van het welzijn van werkdieren in landen als Egypte.

Dit willen we oplossen

Waar armoede heerst worden werkpaarden en ezels ingezet voor het zware werk. Armoede en onwetendheid van de diereigenaren zijn de belangrijkste oorzaken van schrijnend dierenleed.

Dit is waar we trots op zijn

In Egypte alleen al worden jaarlijks meer dan 160.000 dieren geholpen, en daarmee de straatarme eigenaren. In sommige gebieden waar Brooke-Egypte actief is is het aantal klinische gevallen 30% lager dan in vergelijkbare gebieden waar Brooke-Egypte nog niet werkt.

Medewerkers
2 fte
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Egypte

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Werkdieren die leven zonder honger, pijn, angst of stress. Gezonde werkdieren voor de allerarmsten. Ons ideaal is een wereld zonder werkdieren, maar zolang de dieren worden ingezet, helpen we ze.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.257.615

Maatschappelijk doel
93%
Beheer en administratie
4%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Gratis diergeneeskundige hulp door lokale dierenartsen, voor zieke en gewonde werkdieren
2. Voorlichting over dierenwelzijn aan diereigenaren, overige stakeholders, vrouwen en kinderen
3. Training van lokale dienstverleners (lokale dierenartsen, hoefsmeden, tuigmakers)
4. Beïnvloeding van decision-makers

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.095.336

(Directe) dienst- en hulpverlening
94%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

Brooke-Egypte is financieel volledig afhankelijk van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland. Om de continuïteit van de werkzaamheden van Brooke-Egypte te waarborgen is het aanhouden van een meerjaren financiële buffer door Brooke-Nederland noodzakelijk.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 4.139.328

Particulieren
93%
Organisaties zonder winststreven
5%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 13.053.305

Bestemmingsreserves
92%
Bestemmingsfondsen
4%
Continuïteitsreserve
4%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?