print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Compassion Nederland

Bevrijden van kinderen uit armoede in Jezus' naam.
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

Wereldwijd leven 400 miljoen kinderen in armoede en uitzichtloosheid.

Dit is waar we trots op zijn

De ruim 46.000 gesponsorde kinderen hebben o.b.v. onafhankelijk onderzoek 27 tot 80% meer kans op het behalen van een vervolgopleiding, 14 tot 35% meer kans op een betaalde baan en 30 tot 75% meer kans een leider in hun gemeenschap of kerk te worden.

Dit willen we bereiken
We helpen kinderen zich gezond te ontwikkelen, tot zelfredzame, volwassenen die op hun beurt hun gemeenschap gaan veranderen.
Dit gaven we uit in 2018 € 21.210.209
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Kindsponsorprogramma's
 2. Moeder- en babyprogramma's (Child Survival)
 3. Studentenprogramma's (Leadership Development)
 4. Aanvullende hulpfondsen (water, sanitair, noodhulp, medische hulp, voorlichting)
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 19.203.828
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
 • Voorlichting en bewustwording 8%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 21.021.701
 • Particulieren 90%
 • Bedrijven 4%
 • Organisaties zonder winststreven 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.731.777
 • Continuïteitsreserve 64% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 23% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 13% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 44 fte
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 25 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl