Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


CP Nederland

CP Nederland gelooft in de mogelijkheden van iedereen met cerebrale parese, we ondersteunen en stimuleren ze om alles uit het leven te halen

Dit willen we oplossen

Mensen met CP – jong en oud – hebben een ding gemeen: meedoen is niet vanzelfsprekend. Leven met CP, de juiste zorg vinden, het gaat niet vanzelf. Dan is het fijn als iemand ze een steuntje in de rug geeft. CP Nederland wil die steun zijn, voor mensen met CP en hun naasten.

Dit is waar we trots op zijn

Alles wat we doen, doen we met en voor mensen met cerebrale parese. Ervaringsdeskundigheid zit in ons DNA. Dat geldt voor belangenbehartiging, projecten, producten en ontmoetingen die we organiseren. De is de kracht van onze vereniging. Wij zijn van en voor mensen met CP.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Mensen met een beperking
Actief in
Nederland

Sinds 1 september 2021

Dit willen we bereiken

We verspreiden informatie en kennis, volgen ontwikkelingen en hebben contact met zorgprofessionals. We leveren ervaringsdeskundigheid en stimuleren onderzoek. Hierdoor helpen we de zorg de verbeteren. We willen mensen met CP helpen de regie over hun eigen leven te pakken.

Dit gaven we uit in 2021

€ 746.002

Maatschappelijk doel
86%
Beheer en administratie
14%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. We ontsluiten alle relevante informatie en kennis over CP zo goed mogelijk voor mensen met CP en hun omgeving.
2. We schrijven mee aan richtlijnen voor behandeling van CP en zetten ervaringskennis en -deskundigheid in. We stimuleren onderzoek naar beha
3. We werken samen met partijen in de zorg: onderzoekers, specialisten, therapeuten en beleidsmakers.
4. Wij voeren projecten samen met anderen uit. Wij zijn onderdeel van een breed netwerk van wetenschappers, onderzoekers, hoogleraren, artsen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 638.282

(Directe) dienst- en hulpverlening
95%
Lobby en belangenbehartiging
5%

Zo komen wij aan ons geld

Ledencontributie, VWS-subsidie, projectfinanciering, donatie en gelden uit de sponsoractie STEPtember dragen gezamenlijk bij aan de baten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 573.653

Particulieren
46%
Organisaties zonder winststreven
24%
Bedrijven
17%
Subsidies
10%
Loterijen
2%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 138.037

Bestemmingsreserves
64%
Overige reserves
36%