Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


De Natuur en Milieufederaties

Samen voor mooie en duurzame provincies

Dit willen we oplossen

De Natuur en Milieufederaties werken aan een duurzame samenleving.

Dit is waar we trots op zijn

Wij zijn de grootste Nederlandse NGO in het ondersteunen en versterken van groene en duurzame burgerinitiatieven en energiecoöperaties.

Medewerkers
4 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

De federaties zetten zich in op de volgende transities: - Tegengaan van klimaatverandering en aanpassing aan de gevolgen ervan - Herstel van biodiversiteit - Stimuleren van een circulaire economie

Dit gaven we uit in 2020

€ 4.064.179

Maatschappelijk doel
98%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Tussen de staat en de straat: Wij staan dicht bij de lokale omgeving en bouwen bruggen tussen decentrale en landelijke overheid.
2. We doen het samen: Met zoveel mogelijk inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. We staan midden in de maatschappij.
3. Het kan wel: Wij brengen innovatieve oplossingen in, of ontwikkelen onze eigen projecten. Altijd op positieve wijze, samen met anderen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 4.002.636

Lobby en belangenbehartiging
96%
(Directe) dienst- en hulpverlening
4%

Zo komen wij aan ons geld

We zijn benificiënt van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast verwerven we financiering voor onze activiteiten bij overheden (gemeenten, provincies en de Rijksoverheid) en het bedrijfsleven.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 4.130.538

Loterijen
73%
Subsidies
23%
Verkopen en overig
2%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 2.826.525

Bestemmingsreserves
80%
Continuïteitsreserve
14%
Overige reserves
6%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?