print PDF
CBF Erkenningspaspoort

DOEN

De kern van de activiteiten van DOEN is het financieren van voorlopers in een vroege fase met subsidies, leningen en participaties.
Info Sinds 1 juli 2004

Dit willen we oplossen

Klimaatverandering, roofbouw op de planeet en verlies van biodiversiteit. Doorgeslagen marktwerking en vercommercialisering, Toenemende angst en onzekerheid bij mensen, met als gevolg populisme, xenofobie en uitsluiten van minderheden. Moeizame integratie en toename polarisatie.

Dit is waar we trots op zijn

DOEN stapt vaak als een van de eerste financiers in en trekt daarmee anderen over de brug. Binnen het programma Duurzaam Vervoer hebben wij diverse pioniers ondersteund en in 2012 afgerond.Inmiddels hebben diverse partijen het overgenomen en is deze transitie in volle gang!

Dit willen we bereiken
We werken de komende jaren aan 4 transities:
Meer aandacht voor het gemeenschappelijke
Innovatie en circulaire oplossingen gaan uitputting van aarde en klimaatverandering
Naar een sociale en inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet
Meer ruimte voor radicale verbeelding
Dit gaven we uit in 2017 € 28.341.000
 • Maatschappelijk doel 97%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Groter maken door het financieel ondersteunen van vernieuwende groene, sociale en creatieve initiatieven
 2. Deze initiatieven sterker maken door voorlopers met elkaar te verbinden en te bouwen aan een netwerk.
 3. Zichtbaar maken van deze initiatieven door ze onder de aandacht te brengen onder een breed publiek.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 27.580.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 82%
 • Voorlichting en bewustwording 18%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 32.176.000
 • Loterijen 99%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 197.163.000
 • Bestemmingsreserves 75% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Herwaarderingsreserve 24% Ontstaan door waardestijging van eigendom.
 • Overige reserves 0% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 1% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 28 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 11 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl