Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


DOEN

De kern van de activiteiten van DOEN is het financieren van voorlopers in een vroege fase met subsidies, leningen en participaties.

Dit willen we oplossen

Klimaatverandering, roofbouw op de planeet en verlies van biodiversiteit. Doorgeslagen marktwerking en vercommercialisering. Toenemende angst en onzekerheid bij mensen, met als gevolg populisme, xenofobie en uitsluiten van minderheden. Moeizame integratie en toename polarisatie.

Dit is waar we trots op zijn

DOEN ondersteunt ondernemende mensen die laten zien dat het anders kan, met subsidies, leningen en investeringen. DOEN stapt vaak als een van de eerste financiers in en trekt daarmee anderen over de brug.

Medewerkers
36 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2004

Dit willen we bereiken

We werken aan 4 transities: van lineaire naar circulaire economie, van groeiende ongelijkheid en marginalisatie naar wereld waarin iedereen meedoet, van doorgeslagen individualisme naar samenleving met gemeenschappelijke voorop, van één dominant perspectief naar diverse geluiden

Dit gaven we uit in 2021

€ 34.966.449

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Groter maken door het financieel ondersteunen van innovatieve groene, sociale en creatieve initiatieven
2. Deze initiatieven sterker maken door voorlopers met elkaar te verbinden en te bouwen aan een netwerk.
3. Zichtbaar maken van deze initiatieven door ze onder de aandacht te brengen onder een breed publiek.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 33.712.147

(Directe) dienst- en hulpverlening
94%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

De Goede Doelen Loterijen: Postcode Loterij en VriendenLoterij

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 32.428.721

Loterijen
100%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 172.130.889

Bestemmingsreserves
91%
Herwaarderingsreserve
7%
Bestemmingsfondsen
2%