Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Drentse Landschap

Alles wat Drenthe tot Drenthe maakt, te beheren en te behouden.

Dit willen we oplossen

Het Drentse Landschap wil er voor zorgen dat Drenthe mooi en leefbaar blijft. Dat doen we door aankoop en beheer van natuurterreinen en cultureel historisch waardevolle objecten, maar ook door het geven van educatie en voorlichting over de waarde van natuur, landschap en erfgoed.

Dit is waar we trots op zijn

Onze achterban van ruim 15.000 beschermers. Ook zijn wij trots op onze grote groep vrijwilligers. Bovenal zijn we enorm trots op het werk dat we doen voor Drenthe, haar inwoners en bezoekers en de toekomstige generatie. Samen zorgen we ervoor dat Drenthe mooi en leefbaar blijft.

Medewerkers
42 fte
Vrijwilligers
498
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2005

Dit willen we bereiken

Wij streven naar het bewerkstelligen van een groot draagvlak in Drenthe voor de bescherming van de natuur, het landschap en de cultuur. Op deze wijze willen wij onze positie versterken bij zowel de politiek, de overheden, aanverwante organisaties en de Drentse bevolking.

Dit gaven we uit in 2021

€ 8.926.561

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
8%
Werving
0%

Zo bereiken we ons doel

1. Door de implementatie van ons meerjarenbeleidsplan, ons jaarwerkplan en de aanvullende activiteitenplannen.
2. Het Drentse Landschap werkt al enkele jaren aan de doorontwikkeling naar een provinciale Trust.
3. Naast natuur en landschap richt de organisatie zich steeds nadrukkelijker op het behoud van (cultureel) erfgoed.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 8.210.419

Aankoop en beheer
68%
Overig
24%
Voorlichting en bewustwording
8%

Zo komen wij aan ons geld

Structurele en incidentele subsidies, fondswerving, legaten, schenkingen, pachtopbrengsten, huuropbrengsten, vee- en vlees opbrengsten, verkopen uit de webwinkel.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 9.925.869

Subsidies
52%
Verkopen en overig
26%
Particulieren
11%
Loterijen
9%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 18.150.649

Bestemmingsreserves
74%
Continuïteitsreserve
17%
Bestemmingsfondsen
8%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?