print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Drentse Landschap

Alles wat Drenthe tot Drenthe maakt, te beheren en te behouden.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

Het Drentse Landschap wil er voor zorgen dat Drenthe mooi en leefbaar blijft. Dat doen we door aankoop en beheer van natuurterreinen en cultureel historisch waardevolle objecten, maar ook door het geven van educatie en voorlichting over de waarde van natuur, landschap en erfgoed.

Dit is waar we trots op zijn

Onze achterban van ruim 15.000 beschermers. Ook zijn wij trots op onze grote groep vrijwilligers. Bovenal zijn we enorm trots op het werk dat we doen voor Drenthe, haar inwoners en bezoekers en de toekomstige generatie. Samen zorgen we ervoor dat Drenthe mooi en leefbaar blijft.

Dit willen we bereiken
Wij streven naar het bewerkstelligen van een groot draagvlak in Drenthe voor de bescherming van de natuur, het landschap en de cultuur. Op deze wijze willen wij onze positie versterken bij zowel de politiek, de overheden, aanverwante organisaties en de Drentse bevolking.
Dit gaven we uit in 2018 € 8.162.141
 • Werving 1%
 • Beheer en administratie 8%
 • Maatschappelijk doel 91%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door de implementatie van ons meerjarenbeleidsplan, ons jaarwerkplan en de aanvullende activiteitenplannen.
 2. Het Drentse Landschap werkt al enkele jaren aan de doorontwikkeling naar een provinciale Trust.
 3. Naast natuur en landschap richt de organisatie zich steeds nadrukkelijker op het behoud van (cultureel) erfgoed.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 7.421.665
 • Voorlichting en bewustwording 7%
 • Overig 22%
 • Aankoop en beheer 71%
Zo komen wij aan ons geld
Structurele en incidentele subsidies, fondswerving, legaten, schenkingen, pachtopbrengsten, huuropbrengsten, vee- en vlees opbrengsten, verkopen uit de webwinkel.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 8.354.408
 • Bedrijven 1%
 • Particulieren 11%
 • Loterijen 11%
 • Verkopen en overig 31%
 • Subsidies 47%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 15.820.591
 • Bestemmingsfondsen 17%
 • Continuïteitsreserve 20%
 • Bestemmingsreserves 62%
Medewerkers Info 36 fte
Vrijwilligers Info 358
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl