print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Alzheimer Nederland

We werken aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Momenteel hebben ruim 275.000 mensen in Nederland dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is. In 2040 is dit aantal opgelopen naar een half miljoen. Iedereen krijgt met de ziekte te maken: als patiënt, als mantelzorger of binnen familie/vriendenkring.

Dit is waar we trots op zijn

Als gezondheidsfonds én patiëntenorganisatie zijn we de grootste private financier van wetenschappelijk onderzoek, bieden we landelijk en regionaal met al onze vrijwilligers praktische hulp bij dementie en maken we Nederland dementievriendelijk.

Dit willen we bereiken
We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maakt Alzheimer Nederland zich sterk voor het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naaste omgeving.
Dit gaven we uit in 2018 € 21.147.924
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Wervingskosten 14%
 • Maatschappelijk doel 82%
Zo bereiken we ons doel
 1. We investeren in wetenschappelijk onderzoek gericht op voorkomen en genezen van dementie; en we promoten een gezonde levensstijl (preventie)
 2. We bieden hulp en informatie aan mensen met dementie en hun naasten.
 3. We komen op voor betere zorg en een dementievriendelijke samenleving.
 4. We werven donateurs, zamelen we geld in, en vragen aandacht voor (mensen met) dementie.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 17.300.370
 • Onderzoek 30%
 • Voorlichting en bewustwording 32%
 • Lobby en belangenbehartiging 38%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 21.370.178
 • Overig 0%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 4%
 • Loterijen 6%
 • Subsidies 12%
 • Particulieren 76%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 5.427.968
 • Bestemmingsfondsen 6% Bestemming door de gever bepaald.
 • Overige reserves 29% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 64% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 78 fte
Vrijwilligers 3.599
Sector Gezondheid
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl