Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Rode Kruis

We zijn er voor iedereen in nood. We maken geen onderscheid.

Dit willen we oplossen

Het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten en rampen.

Dit is waar we trots op zijn

Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. En omdat we met veel zijn kunnen we altijd helpen. Met elkaar zijn we in staat direct hulp te verlenen.

Medewerkers
467 fte
Vrijwilligers
13.596
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

Met onze vrijwilligers en Rode Kruis verenigingen in 191 landen werken we aan versterken van gemeenschappen voor, tijdens en na een crisissituatie. Zodat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen en niemand in nood alleen staat. Op basis van respect en medemenselijkheid

Dit gaven we uit in 2021

€ 134.635.000

Maatschappelijk doel
90%
Werving
7%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. We helpen mensen in nood
2. We bereiden mensen voor op noodsituaties en rampen
3. We mobiliseren mensen om elkaar te helpen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 121.596.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
95%
Voorlichting en bewustwording
5%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving, subsidies, betaling voor diensten en producten

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 136.190.000

Subsidies
48%
Particulieren
32%
Loterijen
7%
Organisaties zonder winststreven
6%
Bedrijven
4%
Verkopen en overig
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 126.314.000

Bestemmingsreserves
45%
Bestemmingsfondsen
36%
Continuïteitsreserve
19%