Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


SOS Kinderdorpen

De kracht van familie

Dit willen we oplossen

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Kinderen die opgroeien zonder liefdevolle aandacht ontwikkelen een groeiachterstand, zowel fysiek als cognitief. Zo staat niet alleen hun kindertijd, maar ook hun toekomst op het spel.

Dit is waar we trots op zijn

In onze programma’s staat het kind centraal. Lokale medewerkers kennen elk kind bij naam en maken samen met hen, familie en omgeving een persoonlijk ontwikkelplan. Elk kind krijgt de steun die het nodig heeft, komen ze in hun kracht en krijgen de basis voor een kansrijke toekomst

Medewerkers
52 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Wij versterken en creëren (SOS) families voor kinderen zonder familie of veilig thuis. Familie is de enige effectieve plek voor het herstel en een gezonde ontwikkeling van kinderen, voor blijvende positieve verandering, voor een kansrijke toekomst.

Dit gaven we uit in 2021

€ 29.796.243

Maatschappelijk doel
82%
Werving
15%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Familiegerichte zorg: Kwetsbare families ondersteunen en versterken, zodat ze zelf de zorg en bescherming van hun kinderen kunnen dragen.
2. Onderwijs: bijdragen aan kwalitatieve verbetering en beschikbaarheid van onderwijs. Jongeren praktische kennis en werkervaring laten opdoen.
3. Noodhulp: beschermen van kinderen in crisissituaties, psychosociale steun bij traumaverwerking, liefdevolle zorg, familiehereniging.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 24.494.629

(Directe) dienst- en hulpverlening
88%
Voorlichting en bewustwording
12%

Zo komen wij aan ons geld

Van oudsher hebben we een grote particuliere achterban. Vanuit particuliere giften hebben we in 2021 € 17,6 miljoen ontvangen. Stichtingen, bedrijven en loterijen dragen ook volop bij ons werk (€ 4,0 miljoen). Zo’n € 7,1 miljoen komt van institutionele donoren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 28.650.712

Particulieren
61%
Subsidies
25%
Bedrijven
5%
Loterijen
5%
Organisaties zonder winststreven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 15.079.915

Bestemmingsreserves
52%
Continuïteitsreserve
30%
Bestemmingsfondsen
10%
Overige reserves
8%