print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Terre des Hommes Nederland

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zolang door tot dit bereikt is.
Info Sinds 1 januari 1997

Dit willen we oplossen

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

Dit is waar we trots op zijn

In 2018 hebben wij in 18 landen (Azie, Oost-Afrika en Europa) 40.310 kwetsbare kinderen weer naar school geholpen en hebben 1.826.612 gemeenschapsleden en kinderen meegedaan aan bewustwordingsbijeenkomsten.

Dit willen we bereiken
Terre de Hommes werkt aan een wereld waarin alle kinderen een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door tot dit bereikt is.
Dit gaven we uit in 2018 € 21.818.170
 • Kosten administratie en beheer 5%
 • Wervingskosten 14%
 • Maatschappelijk doel 81%
Zo bereiken we ons doel
 1. Armoede bestrijding
 2. Bescherming van kwetsbare kinderen en slachtoffers van uitbuiting
 3. Rechtshulp aan slachtoffers van uitbuiting
 4. Publieke en politieke lobby
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 17.732.400
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 23.845.033
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
 • Overig 6%
 • Loterijen 10%
 • Particulieren 28%
 • Subsidies 54%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 11.543.201
 • Bestemmingsfondsen 3% Bestemming door de gever bepaald.
 • Continuïteitsreserve 35% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 62% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 41 fte
Vrijwilligers 1.875
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 20 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl