Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Trombosestichting Nederland

De Trombosestichting zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed, door minder kans op trombose en betere behandelingen.

Dit willen we oplossen

De Trombosestichting zet zich in voor een toekomst zonder tromboseleed, met minder kans op trombose, betere preventieve behandelingen en betere behandelingen van bestaande trombose. En betere kwaliteit van leven van trombosepatiënten en alle gebruikers van antistollingsmiddelen.

Dit is waar we trots op zijn

Sinds 2011 heeft de Trombosestichting zo'n 260.000 Antistollingspassen verstrekt. Daarmee hebben we een goede bijdrage geleverd aan veilig medicijngebruik en therapietrouw door gebruikers van antistollingsmiddelen. Dankzij gestegen inkomsten is ook meer uitgegeven aan onderzoek!

Medewerkers
6 fte
Vrijwilligers
0
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 juli 1998

Dit willen we bereiken

De Trombosestichting streeft naar het verminderen van de kans op trombose voor iedereen en in het bijzonder voor risicogroepen. We streven naar veilig gebruik van bloedverdunners ter preventie van trombose en naar betere behandelingen van trombosegerelateerde klachten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.448.619

Maatschappelijk doel
83%
Werving
15%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Verstrekken gratis Antistollingspas, en meer voorlichting over snellere herkenning van trombose door artsen en patiënten
2. Financieren wetenschappelijk onderzoek over het ontstaan, de oorzaken en de behandeling van trombose gerelateerde aandoeningen.
3. Geven van voorlichting aan patiënten die trombose hebben gekregen over veilig medicijngebruik
4. Geven van voorlichting aan het brede publiek ter preventie en snelle herkenning van trombose

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.856.822

Voorlichting en bewustwording
52%
Onderzoek
48%

Zo komen wij aan ons geld

Fondsenwerving bij particulieren en bij bedrijven. Door nalatenschappen van particulieren. Door steun van andere fondsen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.947.879

Particulieren
89%
Loterijen
10%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.771.008

Continuïteitsreserve
55%
Bestemmingsreserves
42%
Bestemmingsfondsen
2%