Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


UNICEF Nederland

UNICEF streeft naar de wereldwijde realisatie van kinderrechten voor ieder kind.

Dit willen we oplossen

UNICEF ziet er, in opdracht van de Verenigde Naties, op toe dat het Kinderrechtenverdrag door overheden en bedrijven wordt nageleefd. Dat betekent dat alle kinderen, wereldwijd bescherming, gezonde voeding, onderwijs en gezondheidszorg krijgen en hun stem kunnen laten horen.

Dit is waar we trots op zijn

In de coronacrisis is UNICEF gevraagd te helpen bij het verspreiden van vaccins in 92 armere landen. Ook steunden we ruim 300 miljoen kinderen met onderwijs op afstand, behandelden we bijna 5 mln ernstig ondervoede kinderen, en zorgden we wereldwijd voor schoon water en hygiene.

Medewerkers
99 fte
Vrijwilligers
1.700
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Heel Nederland zet zich met ons in voor kinderen zodat ieder kind altijd en overal kind kan zijn, doordat wij onze doelgroepen in het hart raken en activeren vanuit een sterke positionering en multidisciplinaire, resultaatgerichte samenwerking.

Dit gaven we uit in 2021

€ 69.821.000

Maatschappelijk doel
79%
Werving
14%
Beheer en administratie
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Fondsenwerving in Nederland voor het wereldwijde werk van UNICEF
2. Door middel van pleitbezorging beïnvloeding van het beleid van de landelijke overheid en van bedrijven.
3. Kinderen in Nederland en Caribisch Nederland bewust maken van hun rechten en hen helpen hun stem te laten horen
4. In Nederland en Caribisch Nederland daadwerkelijk rechten van kinderen realiseren door vergroting van participatie en beschermingssysteem.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 55.358.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
86%
Voorlichting en bewustwording
14%

Zo komen wij aan ons geld

Door fondsenwervende activiteiten onder particulieren (telemarketing, straatwerving, online werving, op evenementen, nalatenschappen, noodhulpacties, met sponsorlopen, enz.) en bedrijven en stichtingen. Aanvullend voor specifieke projecten d.m.v. subsidies

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 70.201.000

Particulieren
68%
Loterijen
19%
Bedrijven
5%
Subsidies
4%
Organisaties zonder winststreven
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 9.250.000

Continuïteitsreserve
71%
Bestemmingsreserves
26%
Bestemmingsfondsen
3%