print PDF
CBF Erkenningspaspoort

AAD

Het wereldwijd delen van medische en verpleegkundige kennis d.m.v. het inrichten, organiseren en bemensen van AAD Kennisbruggen
Info Sinds 1 april 2018

Dit willen we oplossen

Kennistekorten aangaande medische en verpleegkundige zorg in doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking

Dit is waar we trots op zijn

Duurzame professionele groei van medische en verpleegkundige professionals in doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking

Dit willen we bereiken
Duurzaam vergroten van de kwaliteit van de medische en verpleegkundige zorg in doellanden voor (ontwikkelings)samenwerking
Dit gaven we uit in 2017 € 4.748
 • Kosten administratie en beheer 24%
 • Wervingskosten 27%
 • Maatschappelijk doel 48%
Zo bereiken we ons doel
 1. Inrichten, organiseren en bemensen van medische en verpleegkundige AAD Kennisbruggen
 2. Uitwisselingsprogramma's met doellanden voor (ontwikkelngs)samenwerking rond medische en verpleegkkundige disciplines
 3. Doneren van medische en verpleegkundige apparatuur en/of hulpmiddelen
 4. Financiele ondersteuning van de AAD Kennisbruggen in combinatie met het beschikbaar stellen digitale leerinfrastructuur
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 2.298
 • Overig 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 2.860
 • Bedrijven 17%
 • Particulieren 37%
 • Loterijen 46%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017 Info € 937
 • Overige reserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Nederland en Suriname
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl