print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Advocaten voor Advocaten, Lawyers for Lawyers of L4L

Elke advocaat kan zijn beroep vrij en onafhankelijk uitoefenen – altijd en overal
Info Sinds 1 april 2017

Dit willen we oplossen

L4L ondersteunt wereldwijd advocaten die vanwege hun werk worden bedreigd of tegengewerkt. Iedereen moet toegang hebben tot een advocaat die zijn beroep vrij en onafhankelijk kan uitoefenen. Alleen dan kunnen advocaten de fundamentele rechten van hun cliënten adequaat beschermen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat advocaten die in moeilijke omstandigheden moeten werken zich door ons gesteund voelen; voorbeeld: advocaten in Turkije die worden vervolgd hebben ons meermalen laten weten dat onze aanwezigheid als waarnemers bij zittingen in processen tegen hen, hen moed geeft door te gaan.

Dit willen we bereiken
L4L streeft ernaar dat elke advocaat zijn beroep onafhankelijk en in vrijheid kan uitoefenen, zonder ongeoorloofde druk of inmenging van derden en zonder angst voor vergeldingsmaatregelen. Altijd en overal.
Dit gaven we uit in 2018 € 99.836
 • Maatschappelijk doel 44%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 52%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wereldwijd ondersteunen we advocaten die vanwege hun beroep worden bedreigd of tegengewerkt.
 2. We wisselen kennis en contacten uit met advocaten en advocatenorganisaties om hun positie te versterken.
 3. We pleiten voor betere bescherming en garanties voor het functioneren van advocaten in wetten, regels en de naleving daarvan in de praktijk.
 4. We creeren bewustzijn bij stakeholders over de vitale rol van advocaten in de bescherming van rechtsstaat en mensenrechten.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 44.203
 • Voorlichting en bewustwording 30%
 • Overig 70%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 203.316
 • Particulieren 28%
 • Bedrijven 32%
 • Organisaties zonder winststreven 39%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 265.956
 • Continuïteitsreserve 11% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 22% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 67% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 50
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl