print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Eye Care Foundation

Eye Care Foundation heeft een wereld voor ogen waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperkt.
Info Sinds 1 augustus 2008

Dit willen we oplossen

Stichting Eye Care Foundation helpt onnodige blindheid en slechtziendheid in ontwikkelingslanden voorkomen en genezen.

Dit is waar we trots op zijn

Dankzij onze donateurs zijn de resultaten tot en met 2017: 7 oogklinieken geopend 24 district oogcentra geopend 5.033.856 consulten uitgevoerd 426.984 staaroperaties uitgevoerd 203 oogartsen opgeleid 1.544 oogheelkundig personeel opgeleid 44.170 ondersteunend personeel opgeleid

Dit willen we bereiken
Wereldwijd hebben 285 miljoen mensen een visuele handicap. Maar liefst 90% van deze mensen woont in een ontwikkelingsland. 80% is te voorkomen of te genezen door een staaroperatie of een goede bril op sterkte. Zo simpel kan het zijn.
Dit gaven we uit in 2018 € 2.866.750
 • Kosten administratie en beheer 5%
 • Wervingskosten 18%
 • Maatschappelijk doel 77%
Zo bereiken we ons doel
 1. Directe dienstverlening: ondersteunen van het leveren van oogzorg door lokale instituties, gericht op het armste deel van de bevolking.
 2. Capaciteitsversterking: het versterken van de oogzorg-professionals, direct of indirect.
 3. Infrastructuur versterken: het verbeteren van fysieke ruimtes, uitrusting en instrumentarium benodigd voor het leveren van oogzorg.
 4. Beleidsbeïnvloeding: het adequaat inbedden van kwantitatief en kwalitatief goede oogzorg in het lokale en nationale beleid van een land.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.203.095
 • Voorlichting en bewustwording 27%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 73%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 2.070.220
 • Loterijen 0%
 • Bedrijven 6%
 • Organisaties zonder winststreven 22%
 • Particulieren 71%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 2.622.994
 • Bestemmingsfondsen 11% Bestemming door de gever bepaald.
 • Bestemmingsreserves 37% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 52% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 6 fte
Vrijwilligers 13
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 7 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl