Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Fietsersbond

Door middel van veilig en comfortabel fietsen bijdragen aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én fietsgeluk voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Meer ruimte en veiligheid voor de fiets. Meer aandacht voor de bijdrage van de fiets aan gezondheid, duurzaamheid en levensgeluk.

Dit is waar we trots op zijn

Uitbreiding van de stationsstallingen en snelfietsroutes als alternatief voor de forens Fietsstadverkiezing ter bevordering van het gemeentelijke fietsbeleid Fietsrouteplanner Fietsschool Fietsen Alle Jaren OV-Fiets Fiets in de trein Fietsfestival

Medewerkers
20 fte
Vrijwilligers
1.900
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2005

Dit willen we bereiken

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland én aan fietsgeluk voor iedereen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 3.147.220

Maatschappelijk doel
74%
Werving
16%
Beheer en administratie
10%

Zo bereiken we ons doel

1. Lokale en landelijke belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
2. Consumenteninformatie / voorlichting
3. Het leveren van diensten, zoals bijvoorbeeld de Fietsschool, een Fietsrouteplanner en Fietsvriendelijk bedrijf.
4. Ledenwerving

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.342.915

Overig
81%
Voorlichting en bewustwording
19%

Zo komen wij aan ons geld

Ledeninkomsten, subsidies en leveren van diensten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.282.270

Particulieren
49%
Subsidies
29%
Verkopen en overig
20%
Bedrijven
2%
Organisaties zonder winststreven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.189.999

Bestemmingsreserves
47%
Continuïteitsreserve
37%
Overige reserves
16%