print PDF
CBF Erkenningspaspoort

JDRF Nederland

Voor een wereld zonder type 1 diabetes. Van diabetes type één naar géén voor iedereen.
Info Sinds 1 augustus 2015

Dit willen we oplossen

Een wereld zonder type 1 diabetes. Type 1 diabetes is een chronische auto-immuunziekte. Het lichaam (bètacellen in de alvleesklier) maakt geen insuline aan. Insuline is onmisbaar, en moet je toedienen. Het heeft grote impact op het leven. Van diabetes type één naar géén.

Dit is waar we trots op zijn

JDRF werkt wereldwijd samen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Er wordt baanbrekend onderzoek naar type 1 diabetes gefinancierd. JDRF brengt mensen met type 1 diabetes bij elkaar om kennis en ervaring te delen. Samen zijn we sterk en gaan we van type één naar géén.

Dit willen we bereiken
JDRF streeft naar een wereld zonder type 1 diabetes. Tot die tijd wil JDRF de kwaliteit van het leven van mensen met type 1 diabetes zoveel mogelijk verbeteren. Nu en in de toekomst. JDRF is er voor iedereen met type 1 diabetes, zowel kinderen als volwassenen.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.933.164
 • Kosten administratie en beheer 3%
 • Wervingskosten 9%
 • Maatschappelijk doel 89%
Zo bereiken we ons doel
 1. JDRF werft fondsen voor onderzoek naar genezing, behandeling en preventie van type 1 diabetes. Wereldwijd en in Nederland.
 2. JDRF geeft voorlichting over type 1 diabetes en brengt mensen en betrokkenen met type 1 diabetes bij elkaar.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.714.715
 • Voorlichting en bewustwording 11%
 • Onderzoek 89%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.868.401
 • Overig 1%
 • Bedrijven 8%
 • Particulieren 11%
 • Organisaties zonder winststreven 80%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 202.791
 • Bestemmingsreserves 12% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 88% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers 50
Sector Gezondheid
Actief in 7 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl