print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Kerk in Actie

Kerk in Actie wil mensen in Nederland en wereldwijd hoop bieden en tot hun recht laten komen.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Door natuurgeweld en oorlogen zijn er mensen in acute nood. Kinderen zijn daarin vaak extra kwetsbaar. Daarnaast is er dichtbij en ver weg armoede, klimaatproblematiek, onrecht en eenzaamheid. Ook zijn wereldwijd kerken er die het moeilijk hebben, of bedreigd of verwoest worden.

Dit is waar we trots op zijn

In 2018 ontvingen 268.000 mensen noodhulp, kregen 122.000 mensen schoon drinkwater, volgden 22.400 jongeren wereldwijd een vakopleiding, waren 4.625 kinderen uit de kinderarbeid gehaald en lazen 45.400 mensen de Bijbel via bijbelstudie- of alfabetiseringsgroepen.

Dit willen we bereiken
We zetten ons in om mensen in Nederland en wereldwijd hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. We richten ons op vluchtelingen wereldwijd,kerken in de minderheid en kinderen in de knel.We bestrijden kinderuitbuiting,steunen bedreigde kerken en geven hulp aan vluchtelingen
Dit gaven we uit in 2018 € 25.851.000
 • Kosten administratie en beheer 3%
 • Wervingskosten 10%
 • Maatschappelijk doel 87%
Zo bereiken we ons doel
 1. Kerk in Actie verleent hulp aan slachtoffers samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen.
 2. We bieden noodhulp-, voedsel- en hygiƫnepakketten aan mensen in rampgebieden.
 3. We helpen kinderen via onderwijs zichzelf te ontwikkelen en ondersteunen christenen in landen waar zij in de minderheid zijn.
 4. We willen bruggen bouwen in conflictgebieden en zetten ons in voor vrede en recht.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 22.414.000
 • Evangelisatie en zending 29%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 71%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 29.417.000
 • Subsidies 0%
 • Overig 1%
 • Organisaties zonder winststreven 16%
 • Particulieren 82%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 26.961.000
 • Bestemmingsfondsen 15%
 • Bestemmingsreserves 85%
Medewerkers Info 50 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 40 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl