Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


KWF Kankerbestrijding

Samen werken aan een beter leven met en zonder kanker

Dit willen we oplossen

Kanker is complex en heeft een grote impact op het leven van patiënten en hun naasten, en op de maatschappij. KWF wil deze impact terugdringen en zet zich samen met anderen in voor een beter leven met en zonder kanker.

Dit is waar we trots op zijn

Bij de oprichting van KWF, waren de vooruitzichten voor kankerpatiënten somber. Vijf jaar na diagnose was maar een kwart van hen in leven. Inmiddels is dat gestegen tot twee derde. Een hoopvolle tussenstand die mede mogelijk is gemaakt door alle donateurs en vrijwilligers.

Medewerkers
208 fte
Vrijwilligers
22.000
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 1997

Dit willen we bereiken

-kanker voorkomen daar waar we weten dat het kan, -bevorderen dat álle vormen van kanker beter behandelbaar zijn, -betere kwaliteit van leven voor (ex-) kankerpatiënten én hun naasten, -goede zorg voor kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase.

Dit gaven we uit in 2021

€ 138.663.000

Maatschappelijk doel
82%
Werving
14%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. We maken innovatief onderzoek mogelijk en sturen op toepassing van uitkomsten in de praktijk.
2. We zorgen voor ondersteuning van mensen in elke fase van het leven met kanker.
3. We bundelen krachten om specifieke doorbraken te bereiken.
4. We beïnvloeden relevant (overheids)beleid en zetten ons in voor kennisdeling.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 114.378.000

Onderzoek
88%
Voorlichting en bewustwording
7%
Overig
5%

Zo komen wij aan ons geld

Miljoenen Nederlanders ondersteunen de missie van KWF. Ons werk is mogelijk dankzij giften van donateurs en stichtingen, door ontvangsten uit nalatenschappen, en door kleine en grote acties van vrijwilligers, verenigingen en bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 147.372.000

Particulieren
89%
Bedrijven
3%
Subsidies
3%
Organisaties zonder winststreven
3%
Loterijen
2%
Verkopen en overig
- 0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 153.932.000

Bestemmingsreserves
78%
Continuïteitsreserve
15%
Bestemmingsfondsen
7%