Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


MAF Nederland

Gods Woord en Liefde brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd.

Dit willen we oplossen

Vervoer in gebieden die niet of nauwelijks bereikbaar zijn, vanwege natuurlijke barrieres, oorlog en geweld, catastrofes.

Dit is waar we trots op zijn

We voeren jaarlijks honderden medische evacuaties uit in de landen waar we werken. Vluchten van MAF zijn de enige manier om zieken en gewonden naar een ziekenhuis te vervoeren. Zo redden we levens van mensen die anders geen schijn van kans zouden hebben op overleving.

Medewerkers
15 fte
Vrijwilligers
155
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2001

Dit willen we bereiken

Onze doelstelling daarin is tweeledig: -hulp verlenen op het gebied van medische zorg, voedsel en opbouw samenleving -het verbreiden van het Evangelie tot aan de uitersten van de aarde

Dit gaven we uit in 2021

€ 8.117.152

Maatschappelijk doel
90%
Werving
7%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Onze vliegtuigen beschikbaar stellen voor organisaties die bovenstaande doelstelling onderschrijven
2. In een aantal landen de bevolking helpen zich te kunnen verplaatsen, meestal om economische en medische redenen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 7.270.057

(Directe) dienst- en hulpverlening
94%
Voorlichting en bewustwording
6%

Zo komen wij aan ons geld

Wij ontvangen uitsluitend geld uit de particuliere markt, van individuele donateurs, fondsen, stichtingen en bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 7.424.166

Particulieren
59%
Bedrijven
22%
Organisaties zonder winststreven
18%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.719.766

Bestemmingsfondsen
81%
Continuïteitsreserve
19%