print PDF
CBF Erkenningspaspoort

MAF Nederland

Gods Woord en Liefde brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd.
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

Vervoer in gebieden die niet of nauwelijks bereikbaar zijn, vanwege natuurlijke barrieres, oorlog en geweld, catastrofes.

Dit is waar we trots op zijn

We voeren jaarlijks honderden medische evacuaties uit in de landen waar we werken. Vluchten van MAF zijn de enige manier om zieken en gewonden naar een ziekenhuis te vervoeren. Zo redden we levens van mensen die anders geen schijn van kans zouden hebben op overleving.

Dit willen we bereiken
Onze doelstelling daarin is tweeledig:
-hulpverlenen of gebied van medische zorg, voedsel en opbouw samenleving
-het verbreiden van het Evangelie tot aan de uitersten van de aarde
Dit gaven we uit in 2018 € 5.677.462
 • Kosten administratie en beheer 5%
 • Wervingskosten 11%
 • Maatschappelijk doel 84%
Zo bereiken we ons doel
 1. Onze vliegtuigen beschikbaar stellen voor organisaties die bovenstaande doelstelling onderschrijven
 2. In een aantal landen de bevolking helpen zich te kunnen verplaatsen, meestal om economische en medische redenen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.795.123
 • Voorlichting en bewustwording 11%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 89%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 6.219.637
 • Overig 0%
 • Bedrijven 15%
 • Organisaties zonder winststreven 30%
 • Particulieren 54%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.715.705
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 16% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 83% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 13 fte
Vrijwilligers 206
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 26 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl