print PDF
CBF Erkenningspaspoort

MAF Nederland

Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

Vervoer in gebieden die niet of nauwelijks bereikbaar zijn, vanwege natuurlijke barrieres, oorlog en geweld, catastrofes.

Dit is waar we trots op zijn

In 2017 kwam de reactie van de lokale bevolking in Kalimantan en Papoea in Indonesie op de aanpassing van de wetgeving, waardoor de MAF vliegtuigen niet mochten vliegen. Massale en spontane protesten om MAF te behouden en uit Papoea werd zelf een delegatie naar Djakarta gestuurd.

Dit willen we bereiken
Onze doelstelling daarin is tweeledig:
-hulpverlenen of gebied van medische zorg, voedsel en opbouw samenleving
-het verbreiden van het Evangelie tot aan de uitersten van de aarde
Dit gaven we uit in 2018 € 5.677.462
 • Maatschappelijk doel 84%
 • Wervingskosten 11%
 • Kosten administratie en beheer 5%
Zo bereiken we ons doel
 1. Onze vliegtuigen beschikbaar stellen voor organisaties die bovenstaande doelstelling onderschrijven
 2. In een aantal landen de bevolking helpen zich te kunnen verplaatsen, meestal om economische en medische redenen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 4.795.123
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 89%
 • Voorlichting en bewustwording 11%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 6.219.637
 • Particulieren 54%
 • Bedrijven 15%
 • Organisaties zonder winststreven 30%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 3.715.705
 • Continuïteitsreserve 16% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 83% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 13 fte
Vrijwilligers 206
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 29 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl