Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Prader-Willi Fonds

Fondsenwerving voor onderzoek en projecten om kinderen en volwassenen met Prader-Willi Syndroom een betere kwaliteit van leven te bieden.

Dit willen we oplossen

Altijd honger, slappe spieren, angstig en onrustig zijn, verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iemand met Prader-Willi Syndroom heeft daar levenslang mee te maken. Onderzoek helpt! En de kennis over het syndroom is schaars en versnipperd; die bundelen wij.

Dit is waar we trots op zijn

Wetenschappelijke onderzoeken naar hormonen en gedragsaspecten worden mogelijk gemaakt door het PWF. Het Digitaal Expertisecentrum is opgezet, waar ouders, begeleiders en professionals hun kennis ophalen en delen. De Toolkit voor begeleiders van volwassenen met PWS is ontwikkeld.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
10
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 december 2009

Dit willen we bereiken

De financiering van wetenschappelijk onderzoek en van activiteiten die de beschikbare kennis bundelen. Het gaat om onderzoek en projecten voor kinderen en volwassenen, waarbij de focus ligt op specifieke aspecten van PWS en op innoverende methodieken en behandelingen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 96.271

Maatschappelijk doel
96%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. We werven fondsen en faciliteren fondsenwervende activiteiten van lotgenoten.
2. We initiëren onderzoek en projecten in nauwe samenwerking met het Expertisecentrum PWS (Erasmus MC, Radboud UMC, Stichting Kind en Groei).
3. Vraag en aanbod van kennis en onderzoek brengen we bij elkaar. Exploitatie van het digitaal expertisecentrum en de Toolkit voor begeleiders.
4. Goede samenwerking met de Prader-Willi patiëntenorganisatie om hun behoeften en wensen aan onderzoek en informatie in kaart te brengen.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 92.452

Onderzoek
54%
Voorlichting en bewustwording
46%

Zo komen wij aan ons geld

Naast donaties die we ontvangen, komen in het hele land vrijwilligers in actie met gesponsorde sportactiviteiten, feesten, veilingen enz. Onze actievoerders kunnen op onze website hun eigen actiepagina aanmaken waarop online en zonder kosten kan worden gedoneerd.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 58.371

Organisaties zonder winststreven
61%
Particulieren
22%
Bedrijven
17%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 72.728

Overige reserves
62%
Continuïteitsreserve
22%
Bestemmingsfondsen
9%
Bestemmingsreserves
7%