print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Vogelbescherming Nederland

De bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden, zowel in Nederland als daarbuiten samen met zoveel mogelijk mensen.
Info Sinds 1 januari 2002

Dit willen we oplossen

Vogelbescherming wil bijdragen aan een oplossing voor het wereldwijde probleem van het verlies aan natuur/biodiversiteit met een nadruk op vogels en hun leefgebieden. Daarbij richten wij ons vanuit een mondiaal perspectief vooral op Nederland.

Dit is waar we trots op zijn

Groeiende aandacht voor de noodzaak van een andere natuurvriendelijke landbouw door het realiseren van concrete voorbeelden hoe dat kan samen met boeren. Bijvoorbeeld projecten in Brabant voor de patrijs en in weidevogelgebieden voor grutto's.

Dit willen we bereiken
Wij streven naar een ecologisch duurzaam gebruik van de leefomgeving zodat er betere omstandigheden ontstaan voor het behoud en herstel van biodiversiteit waarbij onze focus ligt op vogels. Daarbij gaat het om landbouwgebieden, steden en natuurgebieden in binnen- en buitenland.
Dit gaven we uit in 2020 € 18.348.363
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Werving 10%
 • Beheer en administratie 8%
Zo bereiken we ons doel
1. Activeren samenleving: het mensen de mogelijkheden bieden zelf bij te dragen aan verbeteringen voor vogels, van tuin tot boerderij.
2. Met boeren, levensmiddelen industrie en overheden werken aan een duurzame landbouw waar weer ruimte is voor vogels en andere soorten.
3. Herstel van belangrijke natuurgebieden als de Waddenzee door het leveren van kennis, uitvoeren van concrete projecten en voorlichting.
4. Steun aan BirdLife partners bij het uitvoeren van projecten gericht op natuurherstel in combinatie met inkomen generende projecten.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 14.993.636
 • Overig 78%
 • Voorlichting en bewustwording 22%
Zo komen wij aan ons geld
- Contributies en giften van leden; - Nalatenschappen; - Sponsoring en verkoop producten; - Bijdrage Postcode Loterij; - Projectsubsidies van fondsen en overheden (provincies, EU en rijk).
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 21.010.152
 • Particulieren 55%
 • Loterijen 30%
 • Subsidies 9%
 • Bedrijven 3%
 • Verkopen en overig 3%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 21.751.584
 • Bestemmingsreserves 43%
 • Continuïteitsreserve 31%
 • Bestemmingsfondsen 26%
Medewerkers Info 73 fte
Vrijwilligers Info 570
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in 9 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl